Interesse in de opleiding tot internist?

Interesse in de opleiding tot internist?

Heb je interesse in de opleiding tot internist of start je binnenkort met de opleiding Interne geneeskunde? Lees dan alvast onderstaande informatie en meld je hier aan als lid van de Nederlandse Internisten Vereniging.

De interne geneeskunde heeft de afgelopen decennia een sterke groei en inhoudelijke ontwikkeling doorgemaakt. Het vak is complexer geworden en internisten werken steeds vaker in een bepaalde differentiatie. De vakgroepen interne geneeskunde hebben naast internisten met gespecialiseerde kennis ook behoefte aan “T-shaped professionals”: internisten met een brede basis én specialistische kennis op het eigen vakgebied die over de grenzen van de eigen specialisatie heen kijken en verbindingen leggen.

Voor de patiënten met een beschouwend, complex somatisch probleem binnen (maar ook steeds vaker buiten) de ziekenhuismuren is de internist vaak de spil in het zorgproces, de regiebehandelaar. Dit geldt voor de acuut zieke patiënt, maar ook voor de multimorbide (oudere) patiënt. De internist is als het ware het cement van de zorg, waarbij wij ons terdege realiseren dat een goede samenwerking met alle andere zorgprofessionals rondom de patiënt onontbeerlijk is.

Lees ook het artikel ‘Interne geneeskunde heeft vele gezichten‘ in Medisch Contact en bekijk de video van de KNMG hiernaast.

Sollicitatieprocedure

Dit jaar zijn er 126 opleidingsplaatsen voor Interne geneeskunde. Deze opleidingsplaatsen zijn verdeeld over 7 regio’s (Groningen, Utrecht, Amsterdam (VUmc en AMC), Leiden, Rotterdam, Nijmegen, Maastricht). Solliciteren kan meteen na het artsexamen maar ervaring opgedaan bijvoorbeeld als arts assistent niet in opleiding (anios) of als arts-onderzoeker geldt als voordeel. Elke regio hanteert haar eigen sollicitatieprocedure. In de bijlagen hieronder vind je de sollicitatieprocedures van de diverse opleidingsregio’s. Hierin kun je per regio zien wanneer de jaarlijkse sollicitatierondes gehouden worden en aan wie je je sollicitatiebrief moet richten.

  • Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Utrecht klik je hier
  • Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Amsterdam klik je hier
  • Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Groningen klik je hier
  • Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Leiden klik je hier
  • Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Maastricht klik je hier
  • Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Nijmegen klik je hier
  • Voor de sollicitatieprocedure van  opleidingsregio Rotterdam klik je hier