Landelijk verplicht onderwijs

Landelijk verplicht onderwijs

Het in het informatiebulletin COIG (zie onderstaand document) omschreven onderwijs en de toets is van toepassing voor alle Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS) interne geneeskunde, gastro-enterologie, reumatologie, cardiologie, klinische geriatrie, longziekten die vanaf 1 januari 2004 zijn gestart met de (voor)opleiding.

Aanmelden voor het landelijk verplicht onderwijs 
Aios in (voor)opleiding interne geneeskunde moeten hun gegevens bij de start van de opleiding doorgeven aan het COIG-secretariaat. Klik hier om je aan te melden als nieuwe aios voor ons cursistenbestand. (Deze link kun je niet gebruiken voor aanmelding van de verschillende cursussen, maar is alleen voor nieuwe aios.)
Na aanmelding ontvang je binnen ca. 2 weken een officiële bevestiging. Meer informatie is de te vinden in het informatiebulletin van de COIG. Vervolgens ontvang je de komende jaren automatisch oproepen voor alle van toepassing zijnde verplichte landelijke COIG-cursussen en toetsen.

In het informatiebulletin COIG kun je lezen welke cursussen verplicht zijn en wanneer je oproepen tegemoet kunt zien.

Alle COIG-onderwijs, gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), is verplicht in het kader van de opleidingseisen Interne Geneeskunde.

Voor het volgen van het landelijke verplichte onderwijs is lidmaatschap van de Nederlandse Internisten Vereniging niet verplicht, maar NIV-leden ontvangen wel aanzienlijke reductie op de inschrijfkosten van de COIG-cursussen en de kennistoetsen.

Aanvragen vrijstelling
Het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor de landelijke verplichte COIG-cursussen. Meer informatie + een aanvraagformulier vind je hier.

Algemene voorwaarden hier

Aanmelden COIG

Aanmelden voor COIG kan via deze link.

Data onderwijs AIOS

COIG-dagen 2023 en 2024

donderdag 21 maart 2024(online) Kennistoets – op locatie van 13.30 – 16.00 uur
De uitnodiging is 21 december. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 26 februari 2024.

donderdag 4 april 2024 
afsluitende landelijke COIG-cursusdag
voorjaarscursus Water & Zout  (2e jaars aios, vooropleiders en ziekenhuisartsen i/o)
De cursus is inmiddels gestart, inschrijven is niet meer mogelijk.
maandag 17 juni 2024 (ipv10 juni 2024)afsluitende landelijke COIG-cursusdag
voorjaarscursus Klinische Farmacologie (1 ste jaars aios en vooropleiders)
De cursus is inmiddels gestart, inschrijven is niet meer mogelijk.
woensdag 25 september 2024afsluitende landelijke cursusdag
COIG-cursus Immuniteit & Infectie (4e jaars aios)
De uitnodiging wordt in april 2024 verstuurd
donderdag 10 oktober 2024afsluitende landelijke cursusdag
najaarscursus Water & Zout (2e jaars aios, vooropleiders en ziekenhuisartsen i/o)
De uitnodiging wordt in april 2024 verstuurd
vrijdag 22 november 2024afsluitende landelijke cursusdag
COIG-cursus Genoom & Genetica (3e jaars aios en vooropleiders reumatologie)
De uitnodiging wordt in mei 2024 verstuurd
maandag 2 december 2024afsluitende landelijke cursusdag
najaarscursus Klinische Farmacologie (1ste jaars aios en vooropleiders)
De uitnodiging wordt in juni 2024 verstuurd

Kennistoets

De kennistoets wordt eenmaal per jaar afgenomen, in de maand maart. De online toets in 2024 is op donderdag 21 maart van 13.30 – 16.00 uur. De uitnodiging wordt voor de kerstvakantie verstuurd. Bekijk onderaan de pagina het Huishoudelijk Reglement 2024 voor informatie over procedure rondom inschrijving en deelname.

Deelname aan de toets is verplicht voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde. In welk opleidingsjaar je de toets(en) moet maken en hoe vaak je aan de toets moet meedoen, staat vermeld in de bijlage ‘Informatie over kennistoets 2024’.

Dyslexie
Aios met dyslexie kunnen extra tijd krijgen om de toets te maken. Mail de originele dyslexieverklaring naar coig@internisten.nl.

Informatie Kennistoets 2024

Reglement digitale kennistoets 2024

Kennistoets (examens vorige jaren)

Op deze pagina vind je de kennistoetsen + antwoordsleutel van de voorgaande jaren.
Je kunt deze toetsen gebruiken als oefenmateriaal.

2021 Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om de toets op ‘papier’ te oefenen. Via Remindotoets https://niv.remindotoetsdemo.nl kan de toets online worden gemaakt. Nadat de toets is gemaakt, verschijnen na een paar minuten de antwoorden per vraag.

2020 examenvragen

2020 antwoordsleutel

2019 examenvragen

2019 antwoordsleutel

2018 examenvragen

2018 antwoordsleutel

2017 examenvragen

2017 antwoordsleutel

2016 examenvragen

2016 antwoordsleutel

2015 examenvragen

2015 antwoordsleutel

2014 examenvragen

2014 antwoordsleutel

2013 examenvragen

2013 antwoordsleutel

2012 examenvragen

2012 antwoordsleutel

2011 examenvragen

2011 antwoordsleutel

2010 examenvragen

2010 antwoordsleutel

2009 examenvragen

2009 antwoordsleutel

Klinische farmacologie

De COIG-cursus Klinische Farmacologie is een verplichte cursus voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde in het kader van de opleiding tot cardioloog, gastro-enteroloog, klinische geriater, longarts en reumatoloog.

De aios dient te starten met deze cursus in het eerste jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde. De cursus start 2x per jaar (in januari en juli) en duurt ca. vier maanden. 

Water & zout

De COIG-cursus Water & Zout is een verplichte cursus voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde in het kader van de opleiding tot cardioloog, gastro-enteroloog, klinische geriater, longarts, reumatoloog en ziekenhuisarts.

De aios dient te starten met deze cursus in het tweede jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde. Je ontvangt automatisch een oproep voor deze cursus als je de 1e jaars COIG-cursus Klinische Farmacologie hebt afgerond. De cursus Water & Zout start 2x per jaar (in mei en november) en duurt ca. vier maanden.

Leerdoelen COIG-cursus Water & Zout

Genoom & genetica

De COIG-cursus Genoom & Genetica is een verplichte cursus voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde in het kader van de opleiding tot reumatoloog. De leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

De aios dient te starten met deze cursus in het derde jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde. Je ontvangt automatisch een oproep voor deze cursus als je de 1e jaars COIG-cursus Klinische Farmacologie en de 2e jaars COIG-cursus Water & Zout hebt afgerond. De cursus Genoom & Genetica start 1x per jaar (mei/juni) en duurt ca. vijf maanden.

Leerdoelen COIG-cursus Genoom & Genetica

Immuniteit & infectie

De COIG-cursus Immuniteit & Infectie is een verplichte cursus alle aios interne geneeskunde. De aios dient te starten met deze cursus in het vierde jaar van de opleiding interne geneeskunde.

Je ontvangt automatisch een oproep voor deze cursus als je de 1e jaars COIG-cursus Klinische Farmacologie, de 2e jaars COIG-cursus Water & Zout en de 3e jaars COIG-cursus Genoom & Genetica hebt afgerond. De leerdoelen van deze nieuwe COIG-cursus tref je onderstaand aan. De cursus Immuniteit & Infectie start 1x per jaar (in april) en duurt ca. vijf maanden. 


De COIG-cursus Klinische Genetica is op 30 september 2016 voor de laatste keer gegeven. Deze cursus is per 2017 vervangen door de nieuwe 4e jaars COIG-cursus Immuniteit & Infectie.

Leerdoelen COIG-cursus Immuniteit & Infectie