Algemene ledenvergadering NIV

JNIV agendapunten: Algemene ledenvergadering NIV
12-12-2022

De Algemene ledenvergadering van de Nederlandse internisten vereniging vindt plaats op 12 december 2022. Alle leden, waaronder dus ook de leden van de JNIV, zijn hiervoor uitgenodigd.