Vacature commissie Diversiteit

JNIV nieuwsberichten: Vacature commissie Diversiteit

Word jij enthousiast van diversiteit en inclusiviteit, en wil je je inzetten voor dit thema in relatie tot de interne
geneeskunde? Dan is deze functie wat voor jou!

Diversiteit is één van de pijlers in onze strategische visie. De JNIV is er namelijk van overtuigd dat een diverse
teamsamenstelling van grote waarde is voor zowel patiënten als professionals binnen de interne
geneeskunde. In vele sectoren wordt aandacht gegeven aan diversiteitsbeleid, maar binnen het ziekenhuis
hier volgens ons nog (te) weinig aandacht voor. Denk hierbij aan diversiteit in de breedste zin van het woord,
zoals diversiteit in denkkaders, levenservaringen, gender, seksuele voorkeur, cultuur en etnische afkomst,
maar ook aan diverse profielen en werkvormen waarin je uiteindelijk als internist kunt komen te werken.

De commissie diversiteit creëert bewustwording rondom het thema door het schrijven van artikelen voor het
NIV-magazine en andere vakbladen, en door het organiseren van bijeenkomsten tijdens de internistendagen.
Daarnaast zet de commissie zich in voor beleidsaanpassingen ter bevordering van diversiteit, bijvoorbeeld bij
de sollicitatieprocedure voor de opleiding tot internist. Het D&I-statement, dat onlangs in samenwerking met
het NIV-bestuur is geformuleerd en gepubliceerd, dient als vertrekpunt voor verder diversiteitsbeleid.

We zijn op zoek naar een aios die:

  • Deze commissie vol enthousiasme naar een hoger niveau wil tillen
  • Daadkrachtig is in de communicatie en taakuitvoering
  • Beschikbaar is voor telefonische vergaderingen buiten werktijd (ca. 6-8x per jaar)
    We bieden:
  • Een gezellige commissie waarbinnen je je kan verdiepen in diversiteit en inclusiviteit
  • Ervaringsmogelijkheden op het gebied van organisatie en netwerkvorming

Interesse? Stuur dan uiterlijk 24 december a.s. je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar jniv@internisten.nl.
Ook voor meer informatie omtrent de vacature kun je je tot bovenstaand emailadres wenden. Wij nemen
nadien contact met je op.