Bestuur

Bestuur

Oscar Smeekes
Voorzitter

Internist in opleiding in het AmsterdamUMC met als aandachtsgebied ouderengeneeskunde.

Tijdens het eerste jaar van de opleiding merkte hij al snel dat hij zich verwonderde over de organisatie van de opleiding en het werk. Oscar wilde er meer over weten en meedenken over de beste vormgeving. In het OLVG in Amsterdam kreeg hij de mogelijkheid hiervoor. Oscar startte voorzitter van de innovatie werkgroep medisch leiderschap. Deze richtte zich op het ontwikkelen van een lokale leerlijn over persoonlijke leiderschap en organisatie van zorg voor AIOS. Deze werkgroep was de bevestiging van zijn enthousiasme voor medisch leiderschap. Oscar heeft hierna o.a. een differentiatie stage medisch leiderschap doorlopen, meegeschreven aan het lokale opleidingsplan interne geneeskunde en was voorzitter van de AIOS-vereniging JongOLVG geworden.

De ervaringen die hij heeft gehad in al deze functies hebben hem veel geleerd. Deze kennis heeft hij kunnen toepassen bij de JNIV sinds hij in 2018 begon als onderdeel van de medisch leiderschapscommissie. Inmiddels een tijd verder is Oscar JNIV-bestuurslid geweest met de portefeuille evenementen, opleiding en nu het voorzitterschap.

Wat Oscar enthousiast maakt over de JNIV is dat hij zowel in het bestuur als de commissies een sterk intrinsiek gemotiveerd gelijkwaardig team van high performing professionals ziet, die synergie halen uit het realiseren van betere organisatie en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden van internisten (in opleiding). Dit maakt dat de JNIV hem energie geeft, niet kost, en hij met veel plezier het voorzitterschap op zich neemt.

Roos Boerman
Secretaris

Roos Boerman is AIOS interne geneeskunde in de regio Utrecht. Het algemene deel (4 jaar) van de opleiding heeft zij in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht gewerkt. Momenteel is zij bezig met een promotietraject in Amsterdam UMC, locatie VUmc, waarin zij onderzoekt hoe diagnostiek doelmatiger kan worden ingezet. Sinds september 2019 is zij als secretaris lid van het JNIV-bestuur. Naast de functie secretaris is zij als AIOS lid van het Platform Wetenschap van de NIV en van de visitatiecommissie bij opleidingsvisitaties.

Marianne Hendriks
Bestuurslid Opleiding

Marianne Hendriks is vijfdejaars AIOS interne geneeskunde in het Radboudumc te Nijmegen. Het perifere deel van haar opleiding heeft zij gevolgd in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. In oktober 2021 startte zij met de differentiatie infectieziekten. Vanaf 01-2022 heeft zij haar opleiding onderbroken voor promotieonderzoek naar Staphylococcus aureus bacteriemie. Vanaf september 2020 is zij lid van het JNIV bestuur. Sinds december 2022 is ze actief binnen de pijler Opleiding. Samen met het JNIV-bestuur en vele aios in JNIV-commissies zet ze zich in om de kwaliteit van “onze opleiding” te monitoren en te blijven verbeteren. Onderwerpen die we als aios hiervoor relevant achten brengt Marianne onder andere in bij Concilium vergaderingen. Ook is zij als AIOS lid van de visitatiecommissie bij opleidingsvisitatie.  Zij wil alle AIOS een stem geven en hoopt met haar positiviteit, energie en daadkracht te bereiken dat de opleiding tot internist steeds een beetje innovatiever, diverser en beter wordt.

Frouke Engelaer
Bestuurslid Opleiding

Sinds september 2021 is Frouke Engelaer begonnen met haar differentiatie tot internist-ouderengeneeskunde in het LUMC. Eerder heeft zij promotieonderzoek verricht bij de Leyden Academy on Vitality and Ageing met als titel van haar proefschrift “The compression and plasticity of old-age mortality”. Binnen het JNIV bestuur is Frouke verantwoordelijk voor de pijler opleiding en neemt ze deel aan het Bestuur Opleiding, Concilium Medicae en Platform Secties. Daarnaast zit Frouke namens de JNIV in het Forum visitatorum en een aantal commissies van de NIV. Deelnemen aan het dagelijks bestuur van de JNIV beschouwt zij als een groot voorrecht en ze zet zich dan ook met veel enthousiasme in voor toekomstig internisten. 

Lorena Miguelanez
Bestuurslid evenementen

Lorena is 2e jaars AIOS in Rotterdam en zit bij de pijler evenementen. 

‘’Als jonge arts-assistent weet ik als geen ander wat er allemaal op je af komt en ik hoop mede door de evenementen die wij als JNIV organiseren, handvatten te kunnen bieden aan AIOS zodat zij zo goed mogelijk het pad tot internist kunnen bewandelen. Daarnaast sta ik voor verbetering en vind ik het belangrijk dat je alles uit je opleiding kunt halen. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren hieraan te werken en zal mij hard inzetten voor de toekomstige internisten.’’

Marieke van Gastel
Bestuurslid externe communicatie

Marieke is als derdejaars AIOS sinds eind 2022 aangesloten bij het JNIV-bestuur, in de functie Externe communicatie. 

Ze vindt het worden van internist fantastisch en gaat elke dag met veel plezier naar haar werk. Met haar functie binnen de JNIV wilt ze haar steentje bijdragen om de opleiding en de positie van AIOS interne geneeskunde te blijven verbeteren. Ze vindt het leuk om zich te verdiepen in de uitdagingen die de zorg de komende jaren te wachten staat, het toekomstbestendig maken van de zorg en in het bijzonder het toekomstbestendig maken van de opleiding interne geneeskunde.

Dirk-Jan Mons
Bestuurslid externe communicatie

Dirk-Jan is AIOS interne geneeskunde in de regio Utrecht. Momenteel volgt hij een Promotietraject bij de experimentele immunohematologie van Sanquin. Sinds 2021 is Dirk-Jan betrokken bij de JNIV binnen de pijler Externe Communicatie. Hij houdt contact met De Jonge Specialist, de Young Internists van de European Federation of Internal Medicine en onderhoudt de verschillende media waaronder de website, LinkedIn en Podcast. Met als doel om op de Inhoud AIOS onderling en met andere partijen te verbinden en te activeren zet hij zich in voor de JNIV.

Bauke Haisma
Bestuurslid evenementen

Bauke Haisma is AIOS Interne Geneeskunde in het Radboudumc te Nijmegen. Als JNIV-bestuurslid evenementen houdt hij zich bezig met de organisatie van de Internistendagen, de Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG) en de JNIV Strategiemiddag. Daarnaast zet hij zich met de JNIV-commissie diversiteit in voor bewustwording en beleid rondom diversiteit en inclusie binnen de interne geneeskunde. Bauke beschouwt de interne geneeskunde als essentieel onderdeel van de huidige én toekomstige gezondheidszorg in Nederland, mede vanwege technologische en demografische ontwikkelingen. Hij vindt het dan ook belangrijk om samen met het JNIV-bestuur de toekomstbestendigheid van de opleiding te blijven verbeteren.