Over de JNIV

Over de JNIV


De JNIV:
De JNIV behartigt de belangen van internisten in opleiding en heeft een belangrijke stem binnen de Nederlandse Internisten Vereniging. De opleiding interne geneeskunde biedt het breedst mogelijke pallet aan medische kennis en tegelijkertijd de mogelijkheid je te super specialiseren. Een unieke kans voor iedere internist in opleiding. Complexe problemen diagnosticeren en behandelen met tegelijkertijd de kans om een regierol te vervullen binnen de vaak multidisciplinaire zorg rondom onze patiënten. De internist in opleiding is ambitieus en vervult deze taken met grote passie. Vitaal het werk kunnen uitoefenen is hiervoor de belangrijkste voorwaarde en maakt dat de beste zorg kan worden geleverd voor zowel patient, zorgverlener als maatschappij. De huidige generatie assistenten heeft ideeën over hoe dit werk vorm te geven en is gemotiveerd samen met alle betrokken partijen het systeem toekomstbestendig te maken. Dit kan alleen als daar voldoende tijd en ruimte voor wordt vrijgemaakt, om zo dit talent niet onbenut te laten.

Wij zijn er voor jullie en spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze mooie opleiding blijft aansluiten bij de ambities van de internist in opleiding. Als JNIV hebben wij een nieuwe visie 2022-2025 opgesteld, die op vele fronten voortborduurt op onze vorige visie, gefocust op wat wij nodig hebben om passievol en vitaal ons werk uit te kunnen oefenen. Er is nog veel te doen om de gestelde doelen te behalen. Maar trots zijn wij wel, op de mijlpalen die al zijn bereikt, op onze stem voor meer diversiteit en daarnaast zijn we heel gemotiveerd om de doelen waarover je zult lezen te halen. De JNIV gaat vooruit als #nieuwegeneratie.

Onze strategische visie is hier te lezen.


Organisatie van de JNIV:
Het JNIV-bestuur bestaat uit 8 AIOS Interne Geneeskunde.

De bestuursleden zijn onderverdeeld binnen de vier peilers van het JNIV bestuur: Peiler Intern (voorzitter en secretaris), Peiler Opleiding, Peiler Evenementen en Peiler externe communicatie. Vanuit de portefeuille die de desbetreffende peiler met zich meebrengt zitten de bestuursleden in verschillende commissies van de NIV en de eigen commissies van de JNIV. Zo zitten de bestuursleden van de peiler opleiding in de Plenaire visitatie commissie van de NIV en zitten de bestuursleden van de peiler evenementen in de commissies die de internistendagen, smeerolie voor de poli en geniaal op zaal vormgeven.

Als JNIV zijn we verscheidene manieren laagdrempelig bereikbaar. Je kunt bij ons terecht via:

Mail: jniv@internisten.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/jniv/

Ziekenhuisvertegenwoordigers: In elk opleidingsziekenhuis met een opleiding interne geneeskunde is een AIOS interne geneeskunde die door de opleider is aangewezen als JNIV Ziekenhuisvertegenwoordiger. Deze ziekenhuisvertegenwoordiger heeft regelmatig contact met het JNIV bestuur en geeft tijdens de opleidingsvergaderingen een update over de laatste ontwikkelingen van de JNIV.