Menubalk - In- uitloggen

Roos Boerman

Roos Boerman

Roos Boerman is AIOS interne geneeskunde in de regio Utrecht. Het algemene deel (4 jaar) van de opleiding heeft zij in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht gewerkt. Momenteel is zij bezig met een promotietraject in Amsterdam UMC, locatie VUmc, waarin zij onderzoekt hoe diagnostiek doelmatiger kan worden ingezet. Sinds september 2019 is zij als secretaris lid van het JNIV-bestuur. Naast de functie secretaris is zij als AIOS lid van het Platform Wetenschap van de NIV en van de visitatiecommissie bij opleidingsvisitaties.