Menubalk - In- uitloggen

Tanja Oostergo

Tanja Oostergo

Tanja Oostergo is AIOS Interne Geneeskunde in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Zij is daar op dit moment bezig met haar differentiatie Medische Oncologie, na de eerste vier jaar algemene Interne Geneeskunde te hebben gedaan in regio Rotterdam. Tanja is sinds september 2015 lid van het JNIV-bestuur en sinds 2016 lid van het Dagelijks Bestuur. Zij houdt zich onder andere bezig met de thema’s individualisering en werkgelegenheid. Daarnaast behartigt zij de belangen van AIOS interne geneeskunde in het Concilium Medicinae Internae, in de Plenaire Visitatie Commissie en neemt zij deel aan opleidingsvisitaties. Samen met de rest van het JNIV-bestuur wil ze op deze manier de kwaliteit en inhoud van de opleiding verder verbeteren.