Diagnostisch criteria voor thyreotoxische crisis

Diagnostisch criteria voor thyreotoxische crisis
Lichaamstemperatuur normaal
37.2-37.7
37.8-38.2
38.3-38.8
38.9-39.3
39.4-39.9
≥ 40
Centraal zenuwstelsel normaal
milde stoornis (agitatie)
matige stoornis (delier, psychose, lethargie)
ernstige stoornis (epileptische aanvallen, coma)
Maag-darm-lever normaal
matige stoornis (diarree, misselijkheid, braken, buikpijn)
ernstige stoornis (onverklaarde icterus)
Hartfrequentie normaal
99-109
110-119
120-129
130-139
≥ 140
Decompensatio Cordis normaal
mild (perifeer oedeem)
matig (beiderzijds crepiteren)
ernstig (longoedeem)
Atriumfibrilleren afwezig
aanwezig
Uitlokkende factoren afwezig
aanwezig

 


Referentiewaarden
ScoreUitkomst
< 25Diagnose thyreotoxische crisis onwaarschijnlijk
25-44Ondersteunt de diagnose thyreotoxische crisis
> 45Diagnose thyreotoxische crisis waarschijnlijk

Referenties
Burch et al. Life-threatening thyrotoxicosis. Thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am 1993; 22:263