Wells score voor DVT

Wells score voor DVT
maligniteit (tot 6 maanden na laatste behandeling, of tijdens palliatie)
zwelling kuit>3cm t.o.v. asymptomatisch been
(gemeten 10cm onder tuberositas tibiae)
collaterale oppervlakkige venen
pitting oedeem van symptomatisch been
zwelling van het gehele been
lokale pijn in het gebied van DVT
immobilisatie (paralyse, parese, recent gipsverband)
bedrust >3 dagen of grote operatie <4 weken
alternatieve diagnose

 

 

 


Referentiewaarden
<2 punten DVT onwaarschijnlijk
≥2 punten DVT waarschijnlijk

Referenties
Wells et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. Lancet 1997 Dec 20-27;350(9094):1795-8.