Wells score voor longembolie

Wells score voor longembolie
klinische tekenen van DVT
longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose
hartfrequentie > 100/min
immobilisatie of grote operatie <4 weken
DVT of longembolie in de voorgeschiedenis
Hemoptoë
Maligniteit (tot 6 maanden na laatste behandeling, of tijdens palliatie)

 

 

 


Referentiewaarden
≤ 4 punten longembolie onwaarschijnlijk
> 4 punten longembolie waarschijnlijk

Referenties
Wells PS al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost. 2000 Mar;83(3):416-20.