JNIV Agenda

JNIV Agenda
Filter op maand
Geniaal op Zaal
09/03/2023
Internistendagen
20/04/2023
Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG)
24/05/2023
Anticipatie op organisatie en sollicitatie
02/06/2023
Smeerolie voor de poli
06/10/2023
Strategiemiddag en ALV JNIV
02/11/2023