Menubalk - In- uitloggen

Wie zijn wij?

Het JNIV-bestuur bestaat uit aios interne geneeskunde uit alle opleidingsregio’s. Wij behartigen de belangen van de internisten in opleiding en zijn betrokken bij belangrijke besluiten binnen de opleiding.
Dit doen wij onder andere door deel te nemen in commissies en werkgroepen. Zo zijn wij onder andere actief in het concilium, bij DJS en de opleidingsvisitaties. Klik hier voor de volledige lijst van commissies en werkgroepen.
Daarnaast organiseren we evenementen, cursussen en opleidingsdagen. Denk bijvoorbeeld aan 'de smeerolie voor de poli', het JNIV-evenement, de LOIG en onze activiteiten tijdens de Internistendagen.
En natuurlijk kun je als internist in opleiding bij ons terecht met vragen over de opleiding of bij geschillen of conflicten. Wij zijn er voor jou!
Voor een overzicht van al onze activiteiten, zie het kopje 'JNIV in NIV commissies' en 'activiteiten'.

Wij zijn altijd op zoek naar JNIV-leden die een steentje willen bijdragen. Wil je meedoen (leuk, leerzaam en je ziet weer eens wat anders dan patiënten of artikelen), stuur een mailtje naar jniv@internisten.nl en we nemen contact met je op!

Samenstelling JNIV 
R.H.A. (Robert) van den Broek - Regio Leiden E-mail
Kerntaken: Voorzitter Dagelijks Bestuur, De Jonge Specialist
A.W. (Roos) Boerman - Regio Utrecht E-mail
Kerntaken: Secretaris dagelijks bestuur
C.M.A. (Caroline) Canté - Regio Amsterdam AMC E-mail
Kerntaken: PR
M.A.C. (Mark) van Haaren - Regio Amsterdam VUmc E-mail
Kerntaken: De Jonge Specialist
dr. A.M. (Marijn) Heerkens Thijssen-Kramer - Regio Amsterdam AMC E-mail
Kerntaken: Opleidingsdag (LOIG)
A.L.M. (Anja) van Gucht – Regio Rotterdam E-mail
Kerntaken: Evenementen
R.J.H.M. (Rebecca) Verheggen – Regio Nijmegen E-mail
Kerntaken: Dagelijks bestuur, Concilium, Opleidingsvisitaties, Commissie Behoefteraming en Capaciteitsplanning, Individualisering opleiding, Taskforce werkgelegenheid
L.C. (Wendy) van der Wekken - Regio Amsterdam VU E-mail
Kerntaken: PR, NIV magazine, Concilium, Opleidingsvisitaties