Menubalk - In- uitloggen

Wie zijn wij?

Groepsfoto_JNIV_Versie2_0_0.jpg
Bestuursleden:
dr. A.M. (Marijn) Heerkens Thijssen-Kramer - Regio Amsterdam (AMC) - Voorzitter E-mail
A.W. (Roos) Boerman - Regio Utrecht - Secretaris E-mail
L.C. (Leonie) Claessens - Regio Leiden (LUMC) - Bestuurslid evenementen E-mail
dr. F.M. (Frouke) Engelaer - Regio Leiden - Bestuurslid evenementen E-mail
A.L.M. (Anja) van Gucht – Regio Rotterdam - Bestuurslid evenementen E-mail
M.M.C. (Marianne) Hendriks - Regio Maastricht - Bestuurslid externe communicatie E-mail 
H.J. (Dirk-Jan) Mons - Regio Utrecht - Bestuurslid externe communicatie E-mail
O.S. (Oscar) Smeekes - Regio Amsterdam (AMC) - Bestuurslid Opleiding E-mail

Onze activiteiten:
Voorzitter/secretaris: accreditatie, forum visitatorum, geschillencommissie, wetenschap, geschiedenis, netwerkgeneeskunde, commissie diversiteit
Opleiding: concillium/CBC, visitatiecommissie, PVC, schrapcommissie, COIG, acute boekje
Externe communicatie: De Jonge Specialist, magazine, PR, secties, EFIM
Evenementen: Internistendagen, landelijke opleidingsdag, “smeerolie voor de poli”, strategiedag, congres medisch leiderschap, “geniaal op de zaal”

Jouw JNIV:
Het JNIV-bestuur bestaat uit 8 AIOS Interne Geneeskunde. Wij behartigen de belangen van de internisten in opleiding bij alle belangrijke besluiten binnen de opleiding. Dat doen we door de stem van de AIOS te laten horen in het Concilium, bij De Jonge Specialist en bij de opleidingsvisitaties. 
Verder organiseren wij een breed spectrum aan evenementen, cursussen en opleidingsdagen. De cursus “smeerolie voor de poli” en de landelijke opleidingsdag zijn hiervan bekende voorbeelden. 
Je kunt bij ons terecht met alles waar je mee zit in de opleiding tot internist. Wij zijn er voor jou!
Neem contact op via jniv@internisten.nl
Ook als je een steentje wil bijdragen aan het verbeteren van onze opleiding horen wij graag van je!