DVT zorgpad

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Diep veneuze trombose is een veelvoorkomend ziektebeeld dat een grote druk op de zorg legt. Met dit nieuwe zorgpad hebben we getracht de eerste lijn op een veilige en doelmatige manier meer de rol van hoofdbehandelaar te geven.

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

We hebben het zorgpad in 2021 ontwikkeld en het is in 2022 van start gegaan.  

Huisartsen kunnen nu zelf volgens een stroomschema zelf een echo aanvragen voor dezelfde of de volgende dag en indien aan alle voorwaarden (stroomschema) is voldaan ook zelf behandelen. Indien dit niet kan, neemt de internist de DVT-zorg zoals eerder ook gebruikelijk was over. We hebben bereikt dat een deel van de huisartsen een deel van hun populatie nu zelf begeleidt.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

DVT is een multidisciplinair probleem waarbij alle stakeholders (SEH, interne geneeskunde, radiologie) hierbij op één lijn moesten komen. Dit heeft veel tijd gekost. 

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Ja, huisartsen maken er gebruik van. Er is door 4 ziekenhuizen uitvraag gedaan t.a.v. best practice. 

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Nee, het project is nog niet gevalideerd. In richtlijnen is al wel duidelijk beschreven bij welke specialist; de internist of de huisarts, deze zorg belegd is. Het DVT zorgpad ondersteunt deze richtlijn.

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Mechteld Vermeulen, internist-endocrinoloog en projectleider!