Vraag van vandaag

Afgerond in:Q4 2023
AchtergrondinformatieRichtlijnen vormen de hoeksteen van het kwaliteitsbeleid van medisch-specialistische zorg. Er wordt veel tijd besteed aan het ontwikkelen en onderhouden ervan, maar de disseminatie en implementatie van de richtlijnen blijkt al jaren een uitdaging.
Met een doorlopend kennisspel over richtlijnen worden professionals op een laagdrempelige wijze uitgenodigd om hun kennis over de richtlijnen te toetsen en te verbeteren. Door op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier kennis te laten nemen van richtlijnen en deze kennis up-to-date te houden, wordt beoogd de kwaliteit van zorg van professionals te verbeteren. Daarnaast wordt het gesprek over kwaliteit van zorg binnen een vakgroep of maatschap bevorderd.
DoelenHet primaire doel van het huidige project was het ontwikkelen van vier nieuwe kennisspellen voor richtlijnen van de NVU, NOV en NVOG. Ook werd de kennisspellen van de NVMDL en NIV gecontinueerd. Met de kennisspellen wordt gestreefd naar een verbeterde kennis van richtlijnen bij de medisch specialist.
De resultaten van dit project en een blik in de toekomst kunt u teruglezen in dit rapport.
In samenwerking metNVMDL, NVU, NOV en NVOG
Contactpersoon NIV Maike van Leeuwen en Paula van Eerde