Multimorbiditeit en regievoering

Multimorbiditeit en regievoering

AchtergrondinformatieVanwege stijgende prevalentie van chronische ziektes en multimorbiditeit, is er wereldwijd vraag naar organisatievormen om de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroepen te verbeteren (WHO, 2018). Zowel patiënten als betrokken zorgverleners ervaren door huidige organisatievorm gefragmenteerde zorg, wat kan leiden kan leiden tot onnodig zorgverbruik, zoals over- of onder- diagnostiek en -behandeling, en potentieel vermijdbare uitkomsten, zoals spoedopnames in het ziekenhuis of medicatie-interacties. Patiënten ervaren zorg waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn als veeleisend, tijdrovend en moeilijk worden ervaren. Voor huisartsen is hierbij het houden van overzicht en bewaken van behandeling lastig.
DoelenDit document heeft als doel een eerste stap te zetten in het beschrijven van een werkwijze voor het versterken van de regie van patiënten met multimorbiditeit die bij meerdere behandelaars komen in het ziekenhuis.
In samenwerking metPFN NVKG
Contactpersoon NIVEllen Koster
Relevante bijlages/linksSamenvattingsdocument Adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het Ziekenhuis
Handvatten voor implementatie en evaluatie van regieondersteuning in de poliklinische zorg
Implementatieplan Multimorbiditeit en Regie in het Ziekenhuis
Adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het Ziekenhuis