Medicatiepoli Bariatrische chirurgie

Medicatiepoli Bariatrische chirurgie

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Het Medisch Centrum Leeuwarden is gespecialiseerd in de zorg voor en operaties bij patiënten met ernstig overgewicht. Deze bariatrische ingrepen beïnvloeden het farmacokinetische en farmacodynamische profiel van geneesmiddelen, maar leiden ook tot verbetering van comorbiditeiten wat tot geneesmiddelreductie kan leiden. Tot op heden werd het medicatiegebruik, met uitzondering van de diabeteszorg, overgelaten aan de patiënt en de huisarts, zonder tussenkomst van een gespecialiseerde klinische farmacoloog. Een huisarts heeft onvoldoende kennis om de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen na een bariatrische ingreep in te kunnen schatten om deze patiënten optimaal te kunnen begeleiden. Met de toevoeging van een ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog in dit zorgproces kan dit wel.   

Om deze zorg te verbeteren is er op de poli Bariatrie door de vakgroep Ziekenhuisapothekers een medicatiepoli opgericht, waar door de klinisch farmacoloog een medicatiereview uitgevoerd wordt in samenspraak met de patiënt. Het huidige geneesmiddelgebruik wordt besproken en medicatie-gerelateerde problemen worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt advies gegeven aan de huisarts of specialist. 

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

Tot nu toe zijn 53 patiënten beoordeeld, met een gemiddeld aantal interventies van 2,75 per patiënt. Daarnaast is de zichtbaarheid voor de klinisch farmacoloog groter geworden, waardoor er laagdrempelig overleg plaatsvindt tussen de klinisch farmacoloog en de internisten, chirurgen en verpleegkundig specialisten. Dit is kwaliteitsverhogend en vergroot onze expertise als bariatrisch centrum.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Het inrichten van het poliklinisch proces nam wat tijd in beslag, dit kwam deels doordat de klinische farmacologie ook wordt beoefend door ziekenhuisapothekers en voor hen was er nog geen poliklinische omgeving. De doorontwikkeling in Epic is de grootste uitdaging, bijvoorbeeld om geautomatiseerd de juiste patiënten te selecteren en de juiste declaraties te kunnen uitvoeren. Maar over het algemeen is de implementatie soepel verlopen. 

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

We hebben het idee eerst besproken met de betrokkenen (bariatrisch chirurgen, verpleegkundig specialisten, internisten, ICT, klinisch farmacologen), waarna een plan van aanpak is gemaakt en toegang tot het poliklinisch proces in Epic voor ziekenhuisapothekers-klinisch farmacologen is geregeld. Een randvoorwaarde was dat de Raad van Bestuur en de medische staf het belang van de klinische farmacologie en het borgen van de opleidingserkenning tot klinisch farmacoloog hebben onderkend en hier budget voor hebben vrijgemaakt. 

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

De poli loopt en wekelijks worden medicatiereviews uitgevoerd. Patiënten geven aan dat ze blij zijn dat er iemand is die goed naar hun medicatie kijkt. Het gemiddelde aantal interventies per patiënt is tot nu toe 2,75. Daarnaast hebben 8/10 gebelde huisartsen aangegeven dat ze de adviezen hebben overgenomen. We vragen aan elke patiënt toestemming om de uitkomsten van de poli te mogen gebruiken voor onderzoek, deze resultaten zullen worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.  

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Berdien Oortgiesen, Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en projectleider!