Thuismonitoring diabetes type 1

Thuismonitoring diabetes type 1

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Telebegeleiding of thuismonitoring voor diabetes type 1 is opgestart in januari 2021 met als doel een vangnet te creëren voor type 1 diabetespatiënten, die weliswaar al verbonden zijn met techniek, maar tussen de controles door niet begeleid worden in het behalen van de doelen of het voorkomen van langdurige tussentijdse slechte regulatie.

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

We hebben ons zorgpad voor type 1 patiënten beter in kaart gebracht en uitgevraagd waar onze patiënten behoefte aan hebben. Dit heeft geresulteerd in een app (ontwikkeld met tech-partner Luscii) waarbij patiënten tussendoor gevraagd wordt naar hun regulatie te kijken en afhankelijk van targets, stijgingen en dalingen, krijgt de zorgverlener een melding om evt met patiënt contact op te nemen. De patiënt kan via de app vragen om contact, er staat een zorgplan in, instructievideo’s en er is de mogelijkheid voor de zorgverlener om een groepsbericht te plaatsen. We hebben de app voortdurend aangepast met nieuwe functionaliteiten en protocollen. De app is nu onderdeel van Zorg Bij Jou, een Santeon project om zorgpaden te hybridiseren.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Aanvankelijk wilden we samenwerken met kinderdiabetes om de zorg juist voor de adolescenten en jong volwassenen te verbeteren. Omdat een collega-zekenhuis met ons samenwerkte op het gebied van Samen Beter (Santeon), was het idee om hierin samen op te trekken. Dit bleek te veel te vertragen en uiteindelijk hebben we het alleen ontwikkeld. Daarnaast hebben we contact gehad met Zaans Medisch Centrum die ook de wens hadden voor type 1 een digitaal zorgpad te ontwikkelen. Omdat we toen al met het partner ziekenhuis bezig waren hebben we niet actief voor samenwerking ZMC gekozen, maar zij zijn vlak na ons ook met type 1 live gegaan. 

Omdat de app voor type 2 diabetes al liep, was dit programma voor ons relatief gemakkelijk te implementeren. Anderzijds zagen we ook dat veel minder mensen de behoefte hadden voor deze manier van begeleiden dan we vooraf hadden ingeschat. 

Binnen Santeon Zorg Bij Jou zijn we nu bezig met de doorontwikkeling waarbij o.a. meer ingezet gaat worden op automatisering en het aansluiten van de communicatie-app Beter Dichtbij. We verwachten daardoor aansluiting te vinden met een groter deel van de type 1 populatie. Daarnaast wordt gewerkt aan integratie met sensor-providers zodat er een geïntegreerd geheel ontstaat tussen alle techniek die deze patiënten hebben. 

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Er zijn 2 andere ziekenhuizen nu die met dit programma gestart zijn.

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Er is gekeken naar Net Promotor Score en waardering van gebruikers. Binnen Zorg Bij Jou wordt op diabetes-gerelateerde eindpunten geëvalueerd.  

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Mechteld Vermeulen, internist-endocrinoloog en projectleider!