Nieuws

Nieuws
Filter op maand

Terug naar de essentie

Strategische visie

Nieuwe beleidsregels herregistratie vastgesteld

Doorgeschoten hyperspecialisatie maakt meer stuk dan ons lief is

Artsen kritisch over dure kankerbehandelingen

Huidkanker aan de kust, longkanker in armere wijken: deze atlas laat zien dat kanker niet gelijk verdeeld is over Nederland

Maak een pool van medisch specialisten en zet ze bij toerbeurt op de SEH

Visiedocument Acute Zorg

Podcast De Grote Visite

Leidraad behandelafspraken bij acute ziekenhuisopname

Op naar een gezonde arbeidsmarkt voor internisten