Nieuws

Nieuws
Filter op maand

Ouderen kiezen vaker voor mooie zorgvilla maar missen goede zorg als ze achteruitgaan

Bespreek roken en geef een stoppen-met-rokenadvies aan mensen die roken.

Resultaten enquête ‘consulttijd op de polikliniek’

Symposium Multimorbiditeit

De NIV start met een Webinarreeks De Brede Basis

‘Ons vak wordt zoveel mooier als je werkt aan verbeteringen’

Kennisplatform Antistolling brengt informatie en initiatieven samen

Registratiewijzer transitiezorg

Terug naar de essentie

Strategische visie

Nieuwe beleidsregels herregistratie vastgesteld

Interview met Marcel Hovens over de volgende stap in patiëntveiligheid