Nieuws

Nieuws
Filter op maand

De NIV in beweging

Leidraad Multidisciplinaire Beoordeling bij Multimorbiditeit

Landelijke hulpactieweek voor medische noodhulp in Gaza

Ouderen kiezen vaker voor mooie zorgvilla maar missen goede zorg als ze achteruitgaan

Bespreek roken en geef een stoppen-met-rokenadvies aan mensen die roken.

Resultaten enquête ‘consulttijd op de polikliniek’

Symposium Multimorbiditeit

De NIV start met een Webinarreeks De Brede Basis

‘Ons vak wordt zoveel mooier als je werkt aan verbeteringen’

Kennisplatform Antistolling brengt informatie en initiatieven samen

Registratiewijzer transitiezorg

Terug naar de essentie