‘Ons vak wordt zoveel mooier als je werkt aan verbeteringen’

‘Ons vak wordt zoveel mooier als je werkt aan verbeteringen’
07-09-2023

“Eén gezicht en aanspreekpunt voor de patiënt zorgt voor meer afstemming”. Aan het woord is Marjan van Apeldoorn, internist- infectioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en initiatiefnemer van ‘Toen werd je zelf ziek’. Tevens is zij betrokken bij Tijd voor Verbinding, het landelijk patiëntveiligheidsprogramma. Marjan werkt aan een cultuur van bottom-up leren en verbeteren waarin zorgprofessionals zelf in actie komen. Rode draad in haar werk als internist is het centraal stellen van de patiënt in de dagelijkse zorg. Door haar eigen ervaring als patiënt weet ze hoe belangrijk dit is.

Het bottom-up initiatief ‘Toen werd je zelf ziek’ bestaat nu zo’n zes jaar en groeit door. Marjan: “We luisteren naar echte verhalen van collega’s die patiënt zijn geweest en leren daarvan. Daarnaast maken we gebruik van tools die we zelf ontwikkeld hebben, zodat je ook zonder eigen ervaring als patiënt je even kan verplaatsen in hoe het is om patiënt te zijn. Denk hierbij aan VR-films, mankementensessies, podcasts en de verhalenbundel. Hierdoor krijg je een perspectiefwissel in onze dagelijkse praktijk.” Het doel is om zorgprofessionals te informeren, inspireren en laten beleven hoe zij nog meer kunnen aansluiten bij de patiënt en hoe dit onderdeel van het dagelijks werk kan worden. Het gaat niet over protocollen, maar over aansluiten, luisteren, dichtbij kunnen komen.

info

Title

Dit verbeterinitiatief sluit aan bij het programma Tijd voor Verbinding. Door met meerdere disciplines te ervaren hoe het is om zelf patiënt te zijn en daarover in gesprek te gaan, is er ruimte voor onderling leren en reflecteren op de dagelijkse zorg. Niet op basis van richtlijnen of protocollen, maar door aan te sluiten bij wat er in de praktijk gebeurt. Dat is precies de aanpak van het Programma Tijd voor Verbinding. Dit heeft als doel de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verder te verbeteren. De netwerkorganisatie doet dat door een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorg gerelateerde schade verder terug te dringen.

Beleving patiënt belangrijk voor patiëntveiligheid
“Tijdens mijn opleiding tot internist werd ik zelf ziek. Mijn eigen ervaring vormt dan ook mijn drive om de zorg te verbeteren. Zelf heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat een zorgverlener dicht bij je staat en je helpt op meer dan de somatischeaspecten. We werken eigenlijk heel gefragmenteerd en soms niet efficiënt in het ziekenhuis, terwijl het rust geeft en de zorg beter afgestemd is als de patiënt één aanspreekpunt heeft. Zeker bij patiënten met meerdere aandoeningen”, aldus Marjan.

De samenwerking rondom de patiënt komt in het JBZ ook terug op de Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA). Uitgangspunt is de interprofessionele samenwerking tussen verschillende specialismen rondom patiënten met multi-problematiek. Marjan is hier als internist bij betrokken sinds de COVID-periode, waarin de samenwerking is ontstaan. “De essentie van het ISA model is dat een behandelteam i.p.v. een behandelaar de zorg levert. De zorg is beter op de patiënt én op de professionals afgestemd. Door direct vanuit verschillende perspectieven naar een patiënt te kijken, wordt de zorg veiliger.”

Vertrouwen in vakmanschap
Marjan herkent dat het niet altijd makkelijk is om de dagelijkse zorg te veranderen. Ze heeft wel een advies aan andere internisten en jonge artsen als het gaat om het verbeteren van de zorg: “Begin klein. Voor de Intensieve Samenwerking Afdeling bestond ons plan bijvoorbeeld uit slechts drie A4’tjes. Focus je vervolgens op meetbare resultaten. Door te laten zien dat het werkt krijg je vertrouwen. Vertrouwen in elkaar hebben is ook heel belangrijk. Uiteindelijk weten zorgprofessionals heel goed wat er nodig is. We moeten de stem van de professional meer laten horen bij het inrichten en organiseren van de zorg. En bovenal, verzamel goede mensen om je heen. Samen kun je zoveel bereiken, dat laten we in het JBZ wel zien.”