Registratiewijzer transitiezorg

Registratiewijzer transitiezorg
27-06-2023

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) hebben in gezamenlijkheid een registratiewijzer opgesteld waarin handvatten worden gegeven hoe de zorg, die beschreven staat in de kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg, geregistreerd en gedeclareerd kan worden. Ook geven we inzage hoe de financiering ervan kan worden geregeld en worden de bestaande knelpunten besproken. De NIV en NVK zullen in gesprek blijven met de NZa om ook de huidige knelpunten trachten weg te nemen. We hopen met deze registratiewijzer een bijdrage te leveren aan de implementatie van de kwaliteitsstandaard.