Resultaten enquête ‘consulttijd op de polikliniek’

Resultaten enquête ‘consulttijd op de polikliniek’
23-11-2023

Uit een recente enquête onder onze leden over de consulttijd van herhaalpolikliniekbezoeken blijkt dat er aanzienlijke zorgen bestaan over de beschikbare tijd voor kwalitatieve zorgverlening.

  • Van de 3800 leden hebben 750 respondenten deelgenomen aan de enquête, wat een representatieve steekproef vormt. Van de respondenten reserveert 38% slechts gemiddeld 10 minuten in hun agenda voor een fysiek herhaalpolikliniekbezoek, terwijl 50% 15 minuten reserveert en 12% 20 minuten.
  • Opvallend is dat bijna 70% van de respondenten die slechts 10 minuten hebben gereserveerd voor een fysiek herhaalpolikliniekbezoek aangeeft dat dit niet voldoende is voor het verlenen van kwalitatief goede zorg.
  • De zorg over de consulttijd neemt af naarmate de geplande tijd toeneemt.
  • De voorkeur van de respondenten gaat uit naar landelijke afspraken met meer variatie in de consulttijd voor verschillende herhaalconsulten. Deze variatie zou moeten aansluiten bij de complexiteit van de medische situaties en de benodigde zorg.

De resultaten van deze enquête benadrukken het belang van aandacht voor de tijdsdruk in de gezondheidszorg en onderstrepen de behoefte aan structurele verbeteringen om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te versterken.

De NIV wil zich hiervoor hard maken en publiceert binnenkort een officieel statement. Klik op de knop hieronder voor een samenvatting van de resultaten van de enquête.