Visiedocument Acute Zorg

Visiedocument Acute Zorg
07-06-2022

Op 25 mei jl. vond een commissiedebat met de minister van VWS plaats over o.a. de acute zorg. Ter voorbereiding op dit commissiedebat stuurde de NIV onderstaande brief naar alle betrokken Kamerleden. Hierbij verwees zij naar het uitgebreidere visiedocument die u hier kunt raadplegen. De komende weken geven we een vervolg aan het contact met de Kamerleden en het debat over de acute zorg.

Mocht u eventuele vragen hebben kunt u deze mailen aan jaber@internisten.nl.