Menubalk - In- uitloggen

Nieuwsupdates NVII

Evenredige verdeling infectiologische kennis Nederland in tijden van Corona

Afgelopen week bereikten ons vragen over het bieden van hulp aan ziekenhuizen waar slechts een of geen infectioloog werkzaam is. Het bestuur van de NVII hecht waarde aan gelijkwaardige zorg aan alle patiënten met COVID-19 die zijn of zullen worden opgenomen en staat daarom achter de oproep om kennis evenrediger te verdelen.  Immers, infectiologen en fellows infectieziekten zijn goed vertegenwoordigd in de academische centra, maar 80% van het totaal aantal Nederlandse ziekenhuizen bevindt zich in algemene ziekenhuizen1.

Er komt elke dag nieuwe informatie beschikbaar over COVID-19, waarop werkinstructies en behandelprotocollen worden aangepast. Voorts worden er in verschillende webinars adviezen gegeven aan infectiologen om MDO’s te voeren, triage teams op de SEH te starten, reguliere- en COVID zorg te verdelen, diagnostiek en infectiepreventie zo strategisch mogelijk in te zetten en om de veiligheid van personeel dat blijft werken te waarborgen. Om de informatiestroom te kunnen bijbenen en de gegeven adviezen zo goed mogelijk op te kunnen volgen, met name op de locaties in Nederland waar dit momenteel het hardste nodig is, heeft het NVII bestuur onderstaand plan opgevat.

Plan: vanuit alle 7 Nederlandse UMC’s zal door een fellow infectieziekten komende periode contact worden gezocht met de omliggende regionale ziekenhuizen waar slechts 1 of geen infectioloog werkt. Aan hen zal hulp worden aangeboden (door de fellow zelf, een collega infectioloog, of een jonge klare) bij COVID casuïstiek of vraagstukken, te bespreken in een MDO, waaraan deelname op afstand plaatsvindt. Ziekenhuizen kunnen ook zelf hun verzoek tot expertise indienen bij de betreffende fellow infectieziekten. Zolang dit contact nog niet gelegd is en/of bij vragen over dit plan, kunt u mailen naar Niekie Spoorenberg of Marjolein Hensgens (NVII bestuur, v.spoorenberg@amsterdamumc.nl /marjoleinhensgens@gmail.com) of Henrieke Prins (Sectie Infectieziekten, h.a.b.prins@gmail.com)


Beste collegae,

Nu COVID-19 steeds sneller lijkt toe te nemen in Nederland, willen we u vanuit het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Internist-infectiologen middels een nieuwe nieuwsbrief informeren en u middelen aanreiken die misschien het leven in het COVID-19 tijdperk iets gemakkelijker maken.

Inmiddels zijn de maatregelen die aanvankelijk voor Noord-Brabant werden afgekondigd, ingesteld voor heel Nederland. Dit zal zeker van invloed zijn op mobiliteit van medewerkers. Dit gevoegd bij een toenemend aantal patiënten maakt dat aanpassingen in de zorg noodzakelijk zouden kunnen worden. Enkele ziekenhuizen hebben reeds influenza of COVID-19 pandemie draaiboeken. Het NVII bestuur heeft samen met Chantal Bleeker-Rover en Pauline Ellerbroek die samen met de voorzitter van het NVII bestuur in het landelijk OMT zitten, een voorstel gemaakt voor een generiek COVID-19 pandemie draaiboek dat ziekenhuizen kunnen invullen met lokale data en richtlijnen. Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u dit begin van volgende week opvragen bij het NVII bestuur via info@internist-infectiologen.nl

Daarnaast kwam vanuit de internist-infectiologen de vraag om een snellere update van aantal patienten positief getest, met ziekenhuis en IC opname. Dit verzoek is bij het LCI neergelegd. Het antwoord is dat alle informatie die het LCI heeft terug te vinden is op: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. Meer informatie hebben zij niet.

Inmiddels is de casus definitie veranderd en is een link met een transmissie gebied losgelaten. Zie hiervoor de website van het RIVM.

Een moeilijkheid in deze epidemie blijft de schaarste die er momenteel is in materiaal, zowel voor isolatiemaatregelen als voor het testen op COVID-19. Op ons blijft de verantwoordelijkheid rusten om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan en verspilling van materiaal te vermijden.

Voor behandelingsoverwegingen is door het LCI in samenwerking met de SWAB een document vervaardigd waarin het gebrek aan bewijs genuanceerd besproken wordt. Gezien het gebrek aan bewijs is het zinvol om een indruk te krijgen van het effect en de veiligheid van de diverse behandelingen. Het NVII bestuur heeft in samenwerking met Mark de Boer en Heidi Ammerlaan besloten dat het Europese format zoals aangeleverd door COMBACTE hiervoor zeer geschikt is. Hierbij vindt u een voorbeeld van een brief en de niet-WMO plichtig verklaring van het UMCU voor uw RvB om de DSA te tekenen, de DSA, en de CRF. Deelname kan heel simpel door naar de ISARIC website te gaan: https://isaric.tghn.org/covid-19-clinical-research-resources/ 

Daarnaast wordt er door Gilead gewerkt aan de mogelijkheid om remdesivir in studieverband toe te dienen (LUMC). Hierover wordt begin volgende week meer duidelijk. Voor komende week is remdesivir alleen nog als ‘compassionate use’ opvraagbaar.

De huidige criteria die Gilead hanteert (12-3-2020) zijn:

  • Belangrijkste inclusie criteria: Opname in een ziekenhuis,  PCR-bewezen SARS-CoV-2, Mechanische ventilatie.
  • Belangrijkste exclusie criteria: Multiorgaan falen, Noodzaak tot gebruik van vasopressoren vanwege lage bloeddruk, ALAT > 5 X ULN, Creatinine Klaring <30 ml/min of dialyse of CVVH.
  • Remdesivir kan niet worden gebruikt samen met andere experimentele/off-label medicijnen tegen COVID-19 (zoals lopinavir/ritonavir).
  • Gebruik van chloroquine is voorlopig geen exclusie criterium. De procedure verkrijgen remdesivir staat hier: https://lci.rivm.nl/remdesivir


Voor diegenen die het nog niet hebben kunnen bekijken bevelen we aan de sessie over het SARS-COV-2 en COVID van de Croi te bekijken: https://special.croi.capitalreach.com/

Met vriendelijke groeten en veel dank aan Pauline, Chantal, Heidi en Mark,
Annelies, Sanjay, Marvin, Luc, Andy en Niekie.

Het NVII bestuur