Menubalk - In- uitloggen

Digitaal portfolio

Inleiding
Het nieuwe landelijke opleidingsplan Interne geneeskunde 2019 is definitief vastgesteld en zal worden ondersteund door een nieuw E-portfolio en bijbehorende smartphone-app. Dit door de NIV en Reconcept ontwikkelde digitale portfolio is verplicht voor alle aios Interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding Interne geneeskunde. Het portfolio is ook beschikbaar voor anios. Via de presentatie Korte introductie Reconcept portfolio IG krijgt u alvast een eerste indruk.

Inloggen nieuwe portfolio Reconcept
Het nieuwe E-portfolio is te bereiken via www.internistenportfolio.nl

Inloggen oude portfolio PE-Online
Inloggen in het het oude portfolio PE-Online kan via deze hyperlink. De handleiding van het oude portfolio vindt u hier. (Hierin is ook de instructie opgenomen hoe u uw gegevens kunt exporteren.)

Belangrijke data en informatie i.v.m. de overgang naar het nieuwe portfolio

Vanaf 1 juli 2019

zullen alle aios Interne geneeskunde (inclusief aios in vooropleiding) volgens het nieuwe opleidingsplan 2019 worden opgeleid. De enige uitzondering zijn de aios die vóór 1 januari 2020 klaar zijn met de opleiding. Zij voltooien de opleiding conform het opleidingsplan 2015 en blijven het oude portfolio van PE-Online gebruiken.

Tussen 1 juli en 31 december 2019

moeten de huidige aios (inclusief aios in vooropleiding) het opleidingsschema en alle andere opleidingsgegevens uit het huidige portfolio via een omzettingsprocedure (onboarding) overzetten naar het nieuwe portfolio. We raden echter dringend aan om vóór 1 oktober 2019 over te gaan naar het nieuwe portfolio zodat eventuele problemen tijdig opgelost kunnen worden. Dit geldt ook voor aios die promotieonderzoek doen of bijvoorbeeld met zwangerschapverlof zijn. In verband met de facturatie dient deze laatste groep het portfolio na de onboardingprocedure direct weer te deactiveren.

Op 1 januari 2020 wordt het oude portfolio PE-Online door Xaurum op inactief gezet. Een aios kan dan niet meer inloggen en de gegevens zijn niet meer zichtbaar voor de beheerders (opleiders/plaatsvervangend opleiders).

Accounts aanmaken
Bij de start zijn - op aangeven van de opleidingsziekenhuizen - accounts aangemaakt door Reconcept voor alle aios, opleiders en stafleden. Vanaf 1 juli 2019 kunnen accounts zelfstandig worden aangemaakt door de opleider of opleidingscoördinator/-ondersteuner. Nadat een account in gebruik is genomen kan worden ingelogd via www.internistenportfolio.nl.

Handleidingen in gebruik nemen nieuw portfolio 
Er zijn vier korte handleidingen beschikbaar voor aiosopleiders, stafleden en opleidingscoördinatoren/-ondersteuners waarin wordt uitgelegd hoe het nieuwe portfolio snel in gebruik kan worden genomen. Deze handleidingen vindt u ook als bijlagen onderaan deze pagina.

Inrichten portfolio (onboarding)
Om het portfolio goed te kunnen gebruiken moet het eenmalig worden ingericht. De aios wordt hier via de onboardingprocedure stap voor stap doorheen geleid. Het volgen van deze procedure is niet ingewikkeld maar kost alleen wat tijd (een klein uur). Komt de aios er niet uit, dan worden de al ingevoerde gegevens opgeslagen en kan de aios op een later moment weer verder gaan. Om dit proces af te ronden moet de (hoofd)opleider of differentiatieopleider eenmalig zijn akkoord geven door het invoeren van een pincode. De stappen zijn als volgt:

  • Een export van het oude PE-online portfolio wordt ge-upload en bewaard in het nieuwe portfolio. De belangrijkste formulieren (o.a. gespreksformulieren en geschiktheidsverklaringen) worden uit de export gehaald en op logische plekken in het nieuwe portfolio gezet.

  • Naar keuze van de opleider kunnen eerder behaalde resultaten met terugwerkende kracht worden vertaald naar de EPA’s, door de betreffende EPA’s op niveau te zetten óf kan het nieuwe portfolio vanaf de invoeringsdatum prospectief worden gebruikt.

Kennistoets, COIG, ROIG en overige scholingen
De kennistoets, het COIG en alle overige NIV-opleidingsactiviteiten (waaronder het NIV-congres, Snapperdagen, echocursussen, fellowdagen via NIV georganiseerd etc.) worden door het NIV-bureau vanaf 1 juli jl. centraal toegevoegd aan het nieuwe portfolio van Reconcept. Aios die vóór 1 januari 2020 klaar zijn, kunnen NIV-opleidingsactiviteiten gevolgd tussen 1 juli 2019 en 1 januari 2020 doorgeven aan Dorenda van Waterschoot (via waterschoot@internisten.nl). Zij zal er dan voor zorgen dat deze activiteiten worden toegevoegd aan het oude portfolio. Het ROIG wordt door de opleidingssecretariaten aan het portfolio toegevoegd. Een account hiervoor wordt verstrekt door Reconcept (support@reconcept.nl). Alle overige scholingen kunnen door de aios zelf worden toegevoegd, voorzien van de bijbehorende certificaten.

Ter info
In verband met de overgang naar het nieuwe portfolio zijn de volgende brieven verstuurd die belangrijke informatie bevatten:

Deze bijlagen staan in het besloten gedeelte van de website.

Vragen

Tot slot
Het Concilium is de leden van de commissies EPA’s, -Opleidingsplan en -Portfolio als ook de pilotziekenhuizen zeer erkentelijk voor hun inzet bij dit project en kijkt uit naar het opleiden met EPA's, ondersteund door een prachtig en gebruiksvriendelijk portfolio. De commissie Portfolio zal met Reconcept in gesprek blijven over eventuele verbeteringen.