Menubalk - In- uitloggen

Opleidingsklinieken

Een overzicht van alle opleidingsklinieken Interne Geneeskunde, inclusief de adresgegevens, de namen van de opleiders en plaatsvervangend opleiders vindt u in de onderstaande bijlage.

Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Echter, wanneer een nieuwe opleider benoemd wordt, zal deze pas vermeld worden in dit overzicht nadat het NIV bureau hier officieel bericht van heeft ontvangen van de RGS. Hier is dus sprake van enige vertraging.

De opleidingsklinieken van de enkelvoudige differentiaties treft u eveneens onderstaand aan.

Opleidingsetalage
De Opleidingsetalage biedt de mogelijkheid aan aios om op een eenvoudige wijze de aangeboden differentiatiestages en vooropleidingen met elkaar te vergelijken.