Menubalk - In- uitloggen

Opleiding tot internist

Interesse in de opleiding tot internist?
De opleiding tot internist duurt zes jaar en vindt bij voorkeur plaats in zowel een academisch als een perifeer ziekenhuis. De opleiding is als volgt opgebouwd:

De eerste vier jaren van de opleiding zijn ingedeeld in stages waarbij een deel van de stages verplicht en een deel van de stages facultatief is. In het 5e en 6e jaar vindt differentiatie plaats, waarbij gekozen kan worden voor een enkelvoudige differentiatie van 24 maanden, of een meervoudige differentiatie, bestaande uit 2 of 3 differentiatie onderdelen van elk ten minste 8 maanden. Door de introductie van twee longitudinale leerlijnen wordt tijdens de opleiding, expliciet aandacht besteed aan acute geneeskunde en ouderengeneeskunde.

De opleiding is competentiegericht en beschrijft de competenties waar de aios Interne geneeskunde zich gedurende de opleiding, in zal moeten bekwamen. Daarbij gaat het niet alleen om medisch inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook om de zogeheten CanMEDS-competenties: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Deze competenties zijn in het nieuwe opleidingsplan van Interne geneeskunde verder uitgewerkt en geïntegreerd in de EPA's (Entrusted Professional activities). Bijzonder is dat de competentie Professionaliteit niet apart is uitgewerkt omdat de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) professionaliteit ziet als samenstel van alle competenties. Reflectie is als extra competentie opgenomen. Deze competentie wordt door de NIV gezien als een centraal element van het opleiden en het functioneren als medisch specialist.

Centraal in het opleidingsplan staat individualiseren en flexibiliseren van de opleidingsduur, met de mogelijkheid tot profilering. Dit gaat over opleiden op maat waarbij groei en ontwikkeling van de individuele aios wordt gemonitord. Dit wordt o.a. met behulp van EPA's verder vormgegeven. EPA's zijn gestructureerde beschrijvingen van afgebakende beroepsactiviteiten, de kernactiviteiten van de internist. Per EPA wordt bij iedere aios vastgesteld of hij/zij de benodigde kennis verworven heeft en beheerst. De EPA's vormen de basis van het beoordelen van de voortgang van de aios in de opleiding. Het doel is om opgeleid te worden tot een professional, expert in medisch handelen, communicatie en samenwerking, waar nodig als wetenschapper en opleider en voorbereid op de vragen van de samenleving en de permanente veranderingen in de zorg. De specifieke eisen en het opleidingsplan voor de opleiding Interne geneeskunde zijn te vinden onder Opleidingseisen.

Landelijk onderwijs
Tijdens de opleiding worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden, waaronder het landelijke onderwijs dat wordt georganiseerd door de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) van de NIV. Kijk voor meer infomatie bij Landelijk onderwijs.

Portfolio
Tijdens de opleiding beheert de aios een digitaal portfolio. Dit bevat een individueel opleidingsplan, evaluaties en toetsen en toont de ontwikkeling van de aios. Het vormt de basis van de beoordelingsgesprekken met de opleider. Kijk voor meer informatie bij Digitaal portfolio.

Opleidingsklinieken
Een overzicht van alle opleidingsklinieken Interne geneeskunde vindt u bij Opleidingsklinieken. Hier vindt u ook de erkenningen van de opleidingsklinieken van de diverse differentiaties en informatie over de Opleidingsetalage.

Sollicitatieprocedure
Dit jaar zijn er 116 opleidingsplaatsen voor Interne geneeskunde. Deze opleidingsplaatsen zijn verdeeld over 8 regio’s (Groningen, Utrecht, Amsterdam VU, Amsterdam AMC, Leiden, Rotterdam, Nijmegen, Maastricht). Solliciteren kan meteen na het artsexamen maar ervaring opgedaan bijvoorbeeld als arts assistent niet in opleiding (anios) of als arts-onderzoeker geldt als voordeel. Elke regio hanteert zijn eigen solliciatieprocedure. Kijk voor meer informatie bij Sollicitatieprocedure.