Menubalk - In- uitloggen

Visitatie opleiding

Voor informatie over maatregelen die n.a.v. de coronacrisis worden genomen m.b.t. opleidingsvisitaties, willen wij u verwijzen naar de KNMG-website Maatregelen RGS rond Coronacrisis en bijgevoegde brief. Voor informatie over COVID-19 willen wij u verwijzen naar de NIV-webpagina COVID-19.


De opleidingsvisitaties interne geneeskunde worden uitgevoerd door leden van de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) in opdracht van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS verstuurt de betreffende documenten voor de opleidingsvisitatie.

Het Bureau van de NIV maakt de afspraken voor de opleidingsvisitatie en stelt een visitatiecommissie ad hoc samen.

De visitaties van de differentiatiestages worden georganiseerd door het bureau van de NIV in overleg met de Secties van de differentiaties. De Secties stellen een visitatiecommissie ad hoc samen, aangevuld met een lid van het Concilium. Sinds 1 januari 2016 gaat een ambtelijk secretaris mee voor de verslaglegging. De opleiders van de differentiaties ontvangen hiervoor een factuur. 

Tijdens de conciliumvergadering van 20 november jl. is het document 'Beleidsregels differentiaties interne geneeskunde, erkenning opleiding' geaccordeerd. Voorheen was de titel: Opleidingen in een enkelvoudige differentiatie en het daartoe behorende meervoudige differentiatieonderdeel.

Dit document beschrijft de erkenning en visitatie van het differentiatiedeel van de opleiding. Er wordt een kader beschreven rond de enkelvoudige differentiatie en meervoudige differentiatie, de mogelijkheden tot regionalisatie in de vorm van een perifere stage worden vastgelegd. Deze beschrijving is gebaseerd op de eerdere regelgeving zoals weergeven in "Opleidingen in een enkelvoudige differentiatie en het daartoe behorende meervoudige differentiatieonderdeel" en het "VAD reglement".