Over de NIV

Over de NIV

De NIV is de wetenschappelijke vereniging die staat voor 3.700 internisten (in opleiding) en is het aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden met betrekking tot het specialisme Interne Geneeskunde.

In samenwerking met collega zorgprofessionals zet de NIV zich dagelijks is voor het optimaliseren van het kwaliteitsbeleid interne geneeskunde, draagt zij bij aan onderzoek, en zorgt zij voor een adequate opleiding voor de toekomstige internist. Bij al deze ontwikkelingen en werkzaamheden vormen ruim 200 actieve leden de katalysator. Met elkaar zorgen we voor de beste internistische zorg.

Vanuit de NIV is er een nauwe samenwerking met alle deelspecialistische verenigingen die vanuit de differentiaties interne geneeskunde zijn gevormd. Zij spelen een essentiële rol in het realiseren van de doelstellingen en het optimaliseren van de internistische zorg.

Lustrumboek 2006
Lustrumboek 2016