Bestuur

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. In dat kader is het bestuur belast met de ontwikkeling en het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de NIV. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

 

Robin Peeters
Voorzitter
Iris van Groeningen
Secretaris
Harald Brulez
Penningmeester
Oscar Smeekes
JNIV
Bas Huisman
Beroepsbelangen
Peter de Jager
Kwaliteit & Innovatie
Majon Muller
Wetenschap
Yvo Smulders
Opleiding