Commissies en Secties

Commissies en Secties

Commissies, werkgroepen en platforms

Groene Internist

Accreditatie

Beroepsbelangen

Bestuur Opleiding

COIG

Concilium Medicinae Internae

Diversiteit

Europa

Forum Visitatorum

Internistendagen

Kwaliteit

LOIG

Innovatie netwerk

Palliatieve Zorg

Podcast

Portfolio

Professionaliteit

Redactieraad Magazine

Richtlijnen

Secties

Wetenschap

Secties

Acute Geneeskunde

Allergologie en Klinische Immunologie

Bloedtransfusie geneeskunde

Endocrinologie

Hematologie

Intensive Care

Infectieziekten

Klinische Farmacologie

Medische Oncologie

Meervoudige Differentiatie

Nefrologie

Ouderengeneeskunde

Vasculaire Geneeskunde