Ereleden

Ereleden
Dr. H. van Hulsteijn
2017
Dr. J.W.F. Elte
2011
Dr. C. van der Heul
2009
Prof.dr. R.S.G Holdrinet
2009
Prof.dr. A.E. Meinders
2004
Prof.dr. H.F.P. Hillen
2003
Dr. J.L.J. Jansen
2001
Dr. E.J. Buurke
2001
Dr. F. van Kersen
1996
Prof.dr. M. Koster
1991
Dr. A. Haak
1991
Dr. K-H. Brandt
1989
Dr. H.Ch. Hart
1986
Prof.dr. C. van der Meer
1969
Dr. L.B.J. Stuyt
1969
Prof.dr. G.A. Lindeboom
1964
Dr. S.A. Westra
1957

l

l

k

l

l

l

ll

l

l

l

l

l

Erepenning

Mevrouw Irene Huis in ’t Veld-Schimmel (voormalig directeur NIV bureau) heeft vanwege haar grote verdiensten voor de NIV op 9 maart 2007 te Amsterdam de erepenning van de NIV ontvangen.

Hijmans van den Bergh penning

De Nederlandse Internisten Vereniging reikt om de vijf jaar een legpenning uit. Deze penning, genaamd de Prof.dr. A.A. Hijmans van den Bergh-penning, wordt toegekend aan een Nederlandse internist(e) wegens zijn/haar verdienste op het gebied van de Interne Geneeskunde. De onderscheiding is een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer, Pieter d’Hont. Instelling ervan vond plaats op voorstel van het Bestuur van de NIV tijdens de vergadering van 1 november 1958 te Utrecht.

In het verleden viel de onderscheiding ten deel aan:
1960 Prof.dr. J.G.G. Borst
1965 Prof.dr. J. Mulder  (postuum)
1970 Dr. L. Schalm
1975 Prof.dr. A. Querido
1981 Prof.dr. J.J. Groen
1986 Prof.dr. E. Mandema
1991 Prof.dr. W.H. Birkenhäger
1996 Prof.dr. C. Haanen
2001 Prof.dr. M.A.D.H. Schalekamp
2006 Prof. dr. S.W.J. Lamberts
2011 Prof.dr. J.W.M. van der Meer
2016 Prof.dr. M.M. Levi
2021 mw. Prof.dr. S. Middeldorp