Menubalk - In- uitloggen

Het Amphia is één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Het Amphia is een financieel gezond ziekenhuis. Samen lopen wij voorop als het gaat om kwaliteit, veiligheid, patiënt- en medewerkersgerichtheid. Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken. Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. Deze specialisten zijn georganiseerd in vakgroepen. Naast de patiëntenzorg wordt door het MSB-A veel aandacht besteed aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Functie: 
Chef de clinique
Differentiatie: 
Endocrinologie
Ziekenhuis: 
Amphia ziekenhuis
Locatie: 
Molengracht
Plaats: 
Breda
Website ziekenhuis: 
www.amphia.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

Wij zoeken voor de periode van 1 januari – 1 juli: Een internist-endocrinoloog of een internist met meervoudig profiel, waaronder endocrinologie (m/v) 0.8 FTE.

Contractvorm: Chef de Clinique, honorering en arbeidsvoorwaarden zijn cf. AMS-regeling. Aanstelling voor een half jaar, gedurende de aanstelling volgt meer duidelijkheid over een eventuele verlenging van dit contract met een jaar.

De vakgroep interne geneeskunde bestaat uit 19 internisten en 5 Chefs de Clinique. Naast de endocrinologie zijn de volgende aandachtsgebieden binnen de vakgroep vertegenwoordigd: nefrologie, infectieziekten, vasculaire geneeskunde, hematologie, oncologie, acute en algemene interne geneeskunde.

De endocrinologische zorg is georganiseerd op hoog topklinisch niveau binnen multidisciplinaire en regionale samenwerkingsverbanden. De endocrinologen worden ondersteund door een endocrinologieverpleegkundige en een verpleegkundig specialist . Er is een enthousiast diabetesteam met uitgebreide ervaring op het gebied van insulinepompen en real-time glucose sensoren. Er is een multidisciplinair Schildkliercentrum en Bijniercentrum met een MDO en een combinatiespreekuur met de endocrien chirurg. Tot slot is er een osteoporosepolikliniek.

Werkzaamheden U draagt zorg voor poliklinische en klinische zorg voor met name de endocrinologische patiënten. U neemt deel aan het multidisciplinaire diabetesteam en het Schildklier- en Bijniercentrum met de bijbehorende MDO’s. Samen met de andere internisten draagt u bij aan de supervisie van arts-assistenten op de polikliniek, de kliniek en de SEH en neemt u deel aan avond- nacht en weekenddiensten

Vacature per: 
vrijdag, 1 januari, 2021
% FTE: 
0.80
Contractvorm: 
Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 
6 maanden
Reden vacature: 
ziekte
Reageren voor: 
dinsdag, 1 december, 2020
Wijze solliciteren / informatie: 

. We zien uw sollicitatie met CV graag per mail of per brief tegemoet vóór 1 december. Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door dr. G. Buunk, internist en medisch manager (076-5955471, gbuunk@amphia.nl ) en dr C. Krol, endocrinoloog (076-5955812). Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 1 december richten aan mevrouw Y.B. Couwenberg, MSc, vakgroepmanager interne geneeskunde, Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Postbus 90158, 4800 RK Breda, of per mail naar ycouwenberg@amphia.nl