Menubalk - In- uitloggen

Het Amphia is één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Het Amphia is een financieel gezond ziekenhuis. Samen lopen wij voorop als het gaat om kwaliteit, veiligheid, patiënt- en medewerkersgerichtheid. Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.

Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. Deze specialisten zijn georganiseerd in vakgroepen. Naast de patiëntenzorg wordt door het MSB-A veel aandacht besteed aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

De vakgroep interne geneeskunde bestaat uit 20 internisten en 5 Chefs de Clinique. De volgende aandachtsgebieden zijn binnen de vakgroep vertegenwoordigd: nefrologie, infectieziekten, endocrinologie, vasculaire geneeskunde, hematologie, oncologie, acute en algemene interne geneeskunde. De vakgroep heeft de opleidingsbevoegdheid voor de opleiding Interne Geneeskunde, en verzorgt de opleiding van coassistenten.

Functie: 
Chef de clinique
Differentiatie: 
Nefrologie
Ziekenhuis: 
Amphia Ziekenhuis
Locatie: 
Molengracht en Pasteurlaan
Plaats: 
Breda
Website ziekenhuis: 
www.amphia.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

De vakgroep interne geneeskunde zoekt i.v.m. de afwezigheid van een van de collegae met onmiddellijke ingang een waarnemer internist-nefroloog voor 0.7 fte voor de duur van 4 maanden.

Contractvorm: Chef de Clinique, honorering en arbeidsvoorwaarden zijn cf. AMS-regeling. 

Werkzaamheden:
Als internist- nefroloog ben je verantwoordelijk voor je eigen patiënten op de polikliniek met nefrologische en algemeen internistische aandoeningen, draag je zorg voor niertransplantatie-, hemodialyse- en peritoneaal dialyse patiënten en doe je mee in de diensten als internist en nefroloog.

 

Vacature per: 
maandag, 3 mei, 2021
% FTE: 
0.70
Contractvorm: 
Waarneming
Duur functie: 
4 maanden
Reden vacature: 
waarneming
Reageren voor: 
zaterdag, 15 mei, 2021
Wijze solliciteren / informatie: 

We zien je sollicitatie met CV graag per mail of per brief tegemoet vóór 15 mei 2021. Nadere informatie wordt graag verstrekt door dr. G. Buunk, internist en medisch manager (076-5955471, gbuunk@amphia.nl ), dr. R.W. Van Etten, internist-nefroloog ((076-5954099) of een van de andere nefrologen. Je sollicitatie met curriculum vitae kun je tot 15 mei richten aan mevrouw Y.B. Couwenberg, MSc, vakgroepmanager interne geneeskunde, Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Postbus 90158, 4800 RK Breda, of per mail naar ycouwenberg@amphia.nl.