Menubalk - In- uitloggen

Het MST is een topklinisch ziekenhuis in Enschede, met buitenpoli's in Oldenzaal en Haaksbergen. In het MST werken ongeveer 250 medisch specialisten, en zijn er ongeveer 100 arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist.  Er zijn een aantal bijzondere functies zoals bijvoorbeeld een traumacentrum, een thoraxcentrum, neurochirurgisch centrum.

In Santeonverband wordt samengewerkt met 6 andere STZ ziekenhuizen, en wordt veel gedaan aan value based health care. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden maar ook supraregionale samenwerkingsverbanden met vrijwel alle academische ziekenhuizen. Er zijn veel contacten met de Universiteit Twente.

 

Functie: 
Chef de clinique
Differentiatie: 
Oncologie
Ziekenhuis: 
Medisch Spectrum Twente
Locatie: 
Plaats: 
Enschede
Website ziekenhuis: 
www.mst.nl of werkenbijmst.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

 

De vakgroep Interne Geneeskunde verricht zijn werkzaamheden met 24 internisten, en biedt een groot palet aan zorg waaronder dialyse en HIV zorg.  Binnen de hematologie worden autologe stamceltransplantaties verricht, en vindt nazorg plaats voor patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergingen.

In de oncologie worden vrijwel alle tumortypes behandeld, inclusief zeldzamere tumoren als hersentumoren, testistumoren en niercelcarcinomen.  Tevens is het MST een van de 14 landelijke melanoomcentra. De afdeling oncologie participeert in diverse landelijke gremia en levert een actieve bijdrage aan opleiding, wetenschappelijk onderzoek en aan Value Based Health Care trajecten.

Door uitbreiding en taakherschikking zoeken wij per direct een 

 Internist- oncoloog (0,8-1,0 FTE)

In eerste instantie gaat het over een dienstverband voor 1 jaar, wij beogen echter een structurele uitbreiding in onze formatie oncologen.  Wij zoeken een stressbestendige allround oncoloog met een goed gevoel voor humor.  Naast werkzaamheden in de oncologie participeert u in diensten van de algemene interne geneeskunde.

 

Vacature per: 
vrijdag, 1 januari, 2021
% FTE: 
0.90
Contractvorm: 
Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 
1 jaar
Reden vacature: 
uitbreiding
Reageren voor: 
woensdag, 18 november, 2020
Wijze solliciteren / informatie: 

Voor meer informatie belt u met mw. dr. A.N.M. Wymenga, internist-oncoloog en vakgroepvoorzitter, of dr. L.J. Wagenaar, cardioloog en voorzitter van de benoemingsadviescommissie, beide bereikbaar via telefoon (053) 487 20 00. Op www.mst.nl leest u meer over de functie en onze organisatie. Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u voor 18 november 2020 richten aan Medisch Spectrum Twente, t.a.v. mevr A.N.M. Wymenga, voorzitter van de vakgroep interne geneeskunde, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede (a.wymenga@mst.nl of aan HRmedici@mst.nl)

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op  30 november en 1 december 2020.