Menubalk - In- uitloggen

Het Saxenburgh Medisch Centrum is het regionale ziekenhuis van Saxenburgh. Saxenburgh biedt op verschillende locaties medische en ouderenzorg voor alle mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Bij ons staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Onder het motto ‘Zorg dichterbij beter’ verlenen wij de best mogelijke medische zorg, zo dicht mogelijk bij de inwoners in de buurt. Wij staan voor een hoge kwaliteit van zorg in combinatie met een menselijke benadering. Er zijn hierom ook diverse goede samenwerkingsverbanden waaronder ook samenwerking met andere (regionale) ziekenhuizen.
Binnen Saxenburgh werken ruim 2.000 medewerkers en 1.000 vrijwilligers. Onze organisatie is financieel gezond en heeft landelijk hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid en gastvrijheid. Wij zijn in september 2020 verhuisd naar een nieuw ziekenhuis en wij  vernieuwen een aantal ouderenzorglocaties. Zo bouwen wij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg.

Functie: 
Internist
Differentiatie: 
Endocrinologie
Ziekenhuis: 
Saxenburgh Medisch Centrum
Locatie: 
Plaats: 
Hardenberg
Website ziekenhuis: 
https://www.saxenburgh.nl/
Wij zoeken / wij bieden: 

De maatschap Interne Geneeskunde, MDL en Longziekten bestaat uit een actieve groep van 11 medisch specialisten. Wij oefenen ons vak in de volle breedte  uit en wij doen gezamenlijk de ANW-diensten. Wij hebben zitting in het stafbestuur en in het MSB bestuur. Wij werken voortdurend  aan het  verder optimaliseren van onze zorgverlening en aan het implementeren van alle nieuwe (digitale)zorgtechnologie.
Wij verwachten van de nieuwe collega dat hij/zij beschikt over goede kennis en vaardigheden van de algemene interne geneeskunde en van de endocrinologie met affiniteit voor de diabetologie. U bent gemotiveerd om actief bij te dragen aan de organisatie van  de maatschap en van het  ziekenhuis. Bij toetreding tot de maatschap is een goodwillregeling van toepassing.

Medisch Specialistisch Bedrijf SXB
De vrijgevestigd medisch specialisten van SXB hebben zich verenigd in één Cooperatie: het Medisch Specialistisch Bedrijf SXB. Opname in de maatschap geschiedt als vrijgevestigd medisch specialist bij het Medisch Specialistisch Bedrijf Saxenburgh. Het MSB kent standaard een kennismakingsperiode van zes maanden.

Vacature per: 
maandag, 1 februari, 2021
% FTE: 
80.00
Contractvorm: 
Toetreding maatschap
Duur functie: 
Reden vacature: 
pensionering
Reageren voor: 
dinsdag, 1 december, 2020
Wijze solliciteren / informatie: 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Hans Thio, internist, telefoon 0523-276419 of Susan Kemme internist-oncoloog en vakgroepvoorzitter, telefoon 0523-276479
Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u richten aan dhr HHK Thio, internist: h.thio@sxb.nl Uw reactie ontvangen wij graag voor 01-12-2020