acuut internist vakgroep interne/vakgroep SEH

acuut internist vakgroep interne/vakgroep SEH
Vacature per: 23-05-2023
Reden vacature: uitbreiding
Functie: Internist
Differentiatie(s): Acute geneeskunde
Contractvorm: Loondienst
Duur functie: 1 jaar met optie voor vast
FTE: 0,8-1,0
Naam ziekenhuis: ZGT
Locatie: Almelo
Adres: Zilvermeeuw 1
Website: www.zgt.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

ZGT is lid van de STZ en biedt naast goede basiszorg ook gespecialiseerde zorg op hoog niveau aan patiënten in Twente en omstreken. Daarnaast biedt ZGT zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, Qualicor Europe-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Leven in Twente
Twente is een mooie, dynamische en afwisselende streek waarbij weliswaar de rust, ruimte en natuur op de voorgrond staan en een hoge kwaliteit van wonen brengen, maar er zijn ook voldoende stedelijke gebieden, zowel in Nederland zelf als net over de grens in Duitsland, met alle benodigde voorzieningen die het leven veraangenamen. En ook de aanwezigheid van de UT en de Hogeschool Saxion dragen bij aan een jonge, dynamische en moderne samenleving met het goede van al deze werelden.

Wij zoeken/ wij bieden:

Wat wij zoeken 
Wij zoeken meerdere enthousiaste, communicatief sterke en doortastende acute internisten, danwel internisten met aantoonbare affiniteit met de acute geneeskunde, die willen werken binnen de vakgroep interne geneeskunde en vakgroep spoedeisende geneeskunde.

Je draagt actief bij aan de ingezette ontwikkelingen en nieuwe initiatieven binnen de acute geneeskunde in ons ziekenhuis. Voorbeelden zijn het doorontwikkelen van de AOA, inzet van POCUS en het verder uitbouwen van de acute geneeskunde binnen de interne geneeskunde, ook in de opleiding. Je kan goed coördineren en stelt je hierin besluitvaardig op. Daarnaast ben je geïnteresseerd in het opleiden van AIOS, VS/PA, ANIOS, HAIO’s, semi-artsen en coassistenten.

Sterke acute as
Ons STZ-ziekenhuis gaat voor een sterke acute as. Dat betekent o.a. dat we de ambitie hebben om met medisch specialisten, waaronder SEH-artsen en acuut internisten, een 24/7 dekking van de SEH te realiseren. Wij vinden duurzaam en gezond roosteren daarbij heel belangrijk. Als vakgroep interne vinden wij het belangrijk een prominente rol te spelen binnen de acute as, ook omdat we beschikken over een AOA die wij graag kwalitatief hoogwaardig willen inrichten met tevens nadruk op integratie met de SEH.

Er zijn plannen om een nieuwe SEH te realiseren.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door samen op te trekken als vakgroep interne geneeskunde en spoedeisende geneeskunde, de kwaliteit van zorg binnen de acute as naar een hoger niveau kunnen tillen.

Ons team 
De vakgroep interne geneeskunde is onderdeel van de maatschap interne geneeskunde/mdl-ziekten en bestaat uit 17 internisten. De meeste gebruikelijke aandachtsgebieden worden hierin vertegenwoordigd en daarnaast vinden alle internisten het belangrijk generalistisch en met name ook in de acute geneeskunde werkzaam te zijn. Wij verzorgen de eerste 3 jaren van de opleiding tot internist en er heerst een goed opleidingsklimaat, met ook aandacht voor de lange leerlijn acute geneeskunde inclusief POCUS.

De vakgroep Spoedeisende Geneeskunde bestaat momenteel uit 4 SEH-artsen KNMG en 1 acute internist. Daarnaast bestaat ons team uit een aantal VS/PA en ANIOS SEH. Als vakgroep begeleiden wij onder andere HAIO’s, PA/VS in opleiding, coassistenten en semi-artsen. Een van onze SEH-artsen is medisch manager van de afdeling SEH/AOA.

Wat wij bieden
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige baan als medisch specialist binnen ons ziekenhuis, met een unieke positie als internist die zowel werkzaam is binnen de vakgroep interne als spoedeisende geneeskunde.

Je bent werkzaam binnen de vakgroep interne geneeskunde, als volwaardig lid met alle bijbehorende werkzaamheden, inclusief opleidingstaken. De nadruk ligt uiteraard op acute geneeskunde, met werk op de AOA en SEH als superviserend internist, acute poli, maar tevens algemene poli, klinische consulten en supervisie op de afdeling algemene interne. Ook speel je een rol in de POCUS-supervisie en -opleiding van AIOS. Omdat de groep internisten relatief groot is en alle diensten door de hele groep gedaan worden, is de onregelmatigheid niet groot.

Daarnaast ga je werken op onze SEH in Almelo die bestaat uit 20 bedden, twee traumakamers en een ruime acute kamer. Jaarlijks zien wij ruim 30.000 patiënten met een acute zorgvraag. Dit betreffen zowel onverwezen als verwezen patiënten. Hierin heb je niet alleen een superviserende en coördinerende rol, maar doe je ook directe patiëntenzorg. Je werkt op de SEH in een onregelmatig rooster, met tot op heden overigens geen nachtdiensten.

We bieden een jaarcontract voor 0,8fte (0,4 interne geneeskunde en 0,4 SEH) ingeschaald volgens de AMS. Een vast contract op termijn behoort tot de mogelijkheden.

 

Kom bij ons werken!
Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden? Of wil je meer weten?

Bel met Mw M Besseler, internist acute geneeskunde en/of R van Zanten, internist

Neem ook gerust contact op als je een keer wilt komen kijken.

 

Reageren voor: 01-07-2023
Wijze van solliciteren:

M. (Maryse) Besseler, internist acute geneeskunde (m.besseler@zgt.nl)

R. (René) van Zanten, internist (r.vzanten@zgt.nl)

beiden via  telefoonnummer 088-7087878