Chef de clinique / Rijnstate Ziekenhuis

Chef de clinique / Rijnstate Ziekenhuis
Vacature per: 02-01-2023
Reden vacature: pensionering
Functie: Chef de clinique
Differentiatie(s): Allergologie/immunologie
Contractvorm: Loondienst
Duur functie: 2 jaar
FTE: 80.00
Naam ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis
Locatie: Arnhem-Noord
Adres: Rijnstate ziekenhuis Arnhem 51° 59' 6.3708" N, 5° 53' 55.428" E See map: Google Maps
Website: www.rijnstate.nl en www.werkenbijrijnstate.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:
Ben jij die ambitieuze internist-allergoloog/klinisch immunoloog met managementkwaliteiten die wij zoeken? Wij zoeken een internist-allergoloog/klinisch immunoloog (0,8 fte). Je werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van allergologische zorg in de breedste zin, inclusief immunotherapie en provocatietesten, daarnaast ben je betrokken bij de algemene interne geneeskundige zorg, waaronder diensten en poli algemene interne met ruimte voor de immunologie. Je bent een (bijna) geregistreerde internist-allergoloog/klinisch immunoloog, met brede internistische belangstelling. Je beschikt aantoonbaar over goede communicatieve en vakinhoudelijke vaardigheden, goede management- en logistieke kwaliteiten. Je bent hierbij organisatiesensitief en voelt verschillende belangen goed aan. Tenslotte heb je affiniteit met opleiden. Rijnstate Allergie Centrum Op 1 januari 2021 is het Rijnstate Allergie Centrum (RAC) van start gegaan. Het RAC is voortgekomen uit een reeds lang bestaande samenwerking tussen de Allergologie Praktijk Arnhem/Velp (APA) en Ziekenhuis Rijnstate. Binnen ons centrum is multidisciplinaire kennis en expertise met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs verankerd. Op deze wijze is een regionaal multidisciplinair (geaccrediteerd) allergiecentrum op een voor de patiënt toegankelijke locatie in Arnhem en omgeving gerealiseerd, waar zorgprofessionals van diverse disciplines (fysiek) samenwerken. Medisch specialisten/zorgprofessionals uit andere klinieken of 1e lijn, verwijzen patiënten voor (innovatieve) diagnostiek en behandeladvies of winnen een integraal advies in over het te voeren beleid. In ons centrum werken allergologen en arts-assistenten allergologie samen met de vakgroepen Dermatologie, Kindergeneeskunde allergologische zorg, KCHL-diagnostiek, KNO en Longgeneeskunde. Als internist-allergoloog/klinisch immunoloog zal je hier gaan werken en samen met internist-allergoloog/klinisch immunoloog Gerben Ferwerda het werk van twee allergologen die eind 2022 met pensioen gaan overnemen. De Vakgroep Interne Geneeskunde Rijnstate bestaat uit 33 internisten. Naast de algemene interne geneeskunde heeft elke internist één van de aandachtgebieden allergologie/klinische immunologie, endocrinologie, nefrologie, infectieziekten, vasculaire geneeskunde, hematologie, oncologie, ouderengeneeskunde, acute geneeskunde of intensive care. Als vakgroep vinden wij het belangrijk dat naast het doen van patiëntenzorg elk vakgroeplid kan excelleren op het gebied van opleiding, wetenschappelijk onderzoek of management. In Arnhem Noord beschikt de interne geneeskunde over 80 bedden. Ook zijn de internisten werkzaam op de IC met 15 bedden en de MC met 6 bedden, alsmede op de dialyseafdelingen Arnhem Noord en Zevenaar die over 38 stations beschikken. Circa 35 AIOS en ANIOS zijn binnen de interne geneeskunde actief. De vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid interne geneeskunde voor de opleidingsduur van 4 jaar en verzorgt daarnaast de basisopleiding voor MDL, cardiologie, reumatologie, longziekten en geriatrie. Naast ANIOS, zijn co-assistenten, PA’s dialyse, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten werkzaam binnen de interne geneeskunde. Rijnstate biedt jou  Een aanstelling als chef de clinique voor 0,8 fte voor de duur van 2 jaar, met daarna wellicht de mogelijkheid tot toetreding tot de Vakgroep Interne Geneeskunde Rijnstate en de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR).  Een uitgelezen kans om mee te kunnen werken aan de verdere opbouw van het Rijnstate Allergie Centrum.  Een goed klimaat voor onderzoek en wetenschap.  Een enthousiaste, ambitieuze en laagdrempelige vakgroep interne geneeskunde.  De gevarieerde woonomgeving van de stad Arnhem met zowel de natuur, stadsparken als musea en theaters, met een centrale ligging binnen Nederland. Ben jij de internist- allergoloog/klinisch immunoloog die voortrekker wil zijn in het Rijnstate Allergie Centrum met daarnaast een brede algemeen internistische en immunologische belangstelling die wij zoeken? Reageer dan voor maandag 22 augustus 2022 op deze vacature. Richt je motivatiebrief en curriculum vitae aan de heer J.P. Heinen (Jeroen), vakgroepmanager via jheinen@rijnstate.nl. Gezien de gewenste startdatum van 1 januari 2023 zullen wij op zo kort mogelijke termijn deze procedure een vervolg geven. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 5 september. Voor meer informatie over de functie kun je via 088 005 6735 contact opnemen met Gerben Ferwerda internist allergoloog/klinisch immunoloog of met Mark Claassen, Robert-Jan Hassing of Jet Gisolf, internist-infectiologen, of via Jeroen Heinen, vakgroepmanager 088 005 6791. Van alle medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervan worden vergoed. Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Reageren voor: 22-08-2022