Internist

Internist
Vacature per: 23-05-2023
Reden vacature: waarneming
Functie: Internist
Differentiatie(s): Algemeen
Contractvorm: Tijdelijk dienstverband
Duur functie: Ten minste 6 maanden
FTE: 0,8 - 1,0 fte
Naam ziekenhuis: Groene Hart Ziekenhuis
Locatie: Gouda
Adres: Bleulandweg 10
Website: www.ghz.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda levert samen met het Groene Hart Ziekenhuis en
andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie
waarin kwaliteit van zorg en klantgerichtheid centraal staan. Het Groene Hart Ziekenhuis is een
algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden-Holland en heeft buitenpoliklinieken in de
gemeenten Bodegraven, Schoonhoven en Zuidplas.
Bij het MSB Gouda zijn 18 vakgroepen aangesloten vanuit 20 specialismen, met in totaal ruim 140
medisch specialisten en circa 50 arts-assistenten. MSB Gouda levert kennis en kunde van hoog
niveau en toont zich ondernemend. Met oog voor medisch specialistische innovaties wordt
ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. De
artsen van MSB Gouda tonen initiatief, nemen verantwoordelijkheid, hebben oog voor elkaars
belangen en treden op als collectief. Het MSB creëert een aantrekkelijk en gezond werk- en
opleidingsklimaat, waarbinnen medische professionals zich ontwikkelen en optimaal kunnen richten
op het verlenen van passende zorg. Kenmerkend aan het MSB zijn de goede werksfeer en de
laagdrempelige onderlinge contacten.
De vakgroep Interne Geneeskunde bestaat uit 18 internisten, die een goede en intensieve
samenwerking hebben op het gebied van patiëntenzorg en opleiding, waarbij patiëntgerichtheid,
vertrouwen in elkaar en kwaliteit kernwaarden zijn. De afdeling heeft opleidingsbevoegdheid voor
3,5 jaar voor de opleiding Interne Geneeskunde, en participeert in de opleiding van coassistenten en
huisartsen.
Binnen de Interne Geneeskunde zijn de specialisaties hematologie, oncologie, nefrologie,
endocrinologie, infectieziekten, acute geneeskunde, vasculaire geneeskunde, immunologie,
allergologie en ouderengeneeskunde aanwezig. Naast hun sub specialisme hebben alle internisten
algemeen internistische en ziekenhuis-gerelateerde taken.

Wij zoeken/ wij bieden:

Dit gaat u doen
We zoeken een allround internist die het vak in de volle breedte uitoefent. Het verdiepen in een
aandachtsgebied behoort tot de mogelijkheden. U heeft er plezier in om u samen met de rest van de
vakgroep flexibel in te zetten in het belang van optimale patiëntzorg.
Dit brengt u mee
 Registratie als Internist, die het vak in de volle breedte uit kan oefenen en ervaring heeft met
immunotherapie
 Flexibiliteit en enthousiaste inzet voor het garanderen van continuïteit van zorg
 Betrokkenheid, daadkracht en denken in oplossingen
 Resultaatgerichtheid en goede communicatieve vaardigheden
 Enthousiasme om te participeren in wetenschappelijk onderzoek en bereidheid hier een
voortrekkersrol in te vervullen
 Affiniteit met het opleiden van arts-assistenten en coassistenten
 Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Bij ons krijgt u
 Een enthousiaste vakgroep, die met elkaar de interne geneeskunde in de volle breedte
uitoefent
 Ruimte om ondernemend te zijn en met nieuwe ideeën te komen
 Indiensttreding o.b.v. arbeidsovereenkomst volgens AMS met het MSB Gouda
 Dienstverband van 0,8-1,0 fte per direct voor de duur van ten minste 6 maanden
 Goede bereikbaarheid. Op een paar minuten lopen vanaf het intercitystation Gouda en
vlakbij de A12

Reageren voor: 15-06-2023
Wijze van solliciteren:

Meer weten
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ted Koster, RVE-leider Interne Geneeskunde
(ted.koster@ghz.nl), of Joost Warners, directeur Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda
(joost.warners@ghz.nl). Beiden telefonisch bereikbaar via 0182 505050.
Uw sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk.
Op www.msbgouda.nl vindt u meer informatie over het MSB Gouda.
Voor informatie over het ziekenhuis verwijzen we u naar de website www.ghz.nl