Internist

Internist
Vacature per: 01-03-2024
Reden vacature: uitbreiding
Functie: Internist
Contractvorm: Loondienst
Duur functie: 1 jaar met uitzicht op verlenging
FTE: 0.6-0.8 FTE
Naam ziekenhuis: Ikazia Ziekenhuis
Locatie: Rotterdam
Adres: Montessoriweg 1, 3083 AN
Website: www.ikazia.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

Over het MSBI
De vrijgevestigd medisch specialisten van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam hebben zich, verdeeld over 15 specialismen, sinds 2015 verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI). In totaal verlenen 100 medisch specialisten, met daarnaast ANIOS en AIOS, en samenwerkend met het personeel van het Ikazia Ziekenhuis, kwalitatief hoogwaardige zorg met aandacht voor de patiënt in een breed spectrum van specialismen.

Over Ikazia
Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen in huis. Het protestants-christelijke karakter van het ziekenhuis is mede bepalend voor de opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Tevens is Ikazia een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie. Meer informatie over Ikazia kunt u vinden op www.ikazia.nl.

Wij zoeken/ wij bieden:

Over de functie
De Organisatorische Eenheid (O.E.) en maatschap Inwendige Geneeskunde en MDL bestaat uit 10 internisten en 6 MDL artsen en verzorgt een GV2+ opleiding Inwendige Geneeskunde. Wij leiden met veel plezier 22 AIOS en ANIOS op. Het vak interne geneeskunde wordt in de volle breedte uitgeoefend. De profielen acute geneeskunde, hematologie, oncologie, vasculaire geneeskunde, endocrinologie, nefrologie en MDL-ziekten zijn vertegenwoordigd. Je zal in onze groep participeren in de algemene interne (poli-) klinische werkzaamheden en supervisie van de spoedeisende hulp. We gaan graag met je in gesprek over je persoonlijke wensen. Ons motto is “Beter voor elkaar”.

Wat vragen wij van je?
Wij zoeken een enthousiaste internist (acute -, ouderen - vasculaire geneeskunde, nefrologie of meervoudig profiel).

Wat bieden wij je?
Een aanstelling binnen de organisatorische eenheid Inwendige geneeskunde / MDL voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging, waarbij we streven naar uitbreiding van de maatschap. Je krijgt een dienstverband binnen de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A., waarbij de arbeidsvoorwaarden conform AMS zijn.

Reageren voor: 01-03-2024
Wijze van solliciteren:

Solliciteren?
Jouw sollicitatiebrief en je Curriculum Vitae, kun je tot en met 1-3-2024 sturen aan mw. R.A. Carels, internist en voorzitter van de organisatorische eenheid. Onze voorkeur gaat uit naar digitale inzending via ra.carels@ikazia.nl, optioneel per post (Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam)
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie
Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met dhr. dr. M.P. Brugts, internist-endocrinoloog en/of mw. R.A. Carels, internist-acute geneeskunde en tevens voorzitter van de organisatorische eenheid, op telefoonnummer 010-297 5136.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de verantwoordelijke P&O MSBI, mw. K. Wolters- van Genderen via telefoonnummer 010-2902194 of via email k.van.genderen@ikazia.nl.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor sollicitanten.
In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van toepassing, navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register geraadpleegd.