Internist / Amphia

Internist / Amphia
Vacature per: 01-01-2023
Reden vacature: vertrek
Functie: Internist
Differentiatie(s): Nefrologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
FTE: 0.60
Naam ziekenhuis: Amphia
Adres: Amphia Breda 51° 34' 18.894" N, 4° 46' 5.9628" E See map: Google Maps
Korte omschrijving ziekenhuis:
Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken. Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.
Wij zoeken/ wij bieden:
De vakgroep Interne Geneeskunde is per januari 2023, vanwege vervanging van een collega,op zoek naar een Internist-Nefroloog (0.6-0.8 fte) De vakgroep Interne Geneeskunde De vakgroep interne geneeskunde bestaat uit 21 internisten en 4 Chefs de Clinique. De volgende aandachtsgebieden zijn binnen de vakgroep vertegenwoordigd: nefrologie, infectieziekten, endocrinologie, vasculaire geneeskunde, hematologie, oncologie, acute en algemene interne geneeskunde. De vakgroep heeft de opleidingsbevoegdheid voor de opleiding Interne Geneeskunde, en verzorgt de opleiding van coassistenten. Uw Profiel Als internist- nefroloog ben je verantwoordelijk voor je eigen patiënten op de polikliniek met nefrologische en algemeen internistische aandoeningen, draag je zorg voor niertransplantatie-, hemodialyse- en peritoneaal dialyse patiënten. Daarnaast draag je bij aan de supervisie in de kliniek en bij intercollegiale consulten en doe je mee in de diensten als Internist en Nefroloog. Affiniteit met organisatie en management strekt tot aanbeveling. Ons aanbod Toetreding tot de vakgroep interne geneeskunde vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling.
Reageren voor: 15-09-2022
Wijze van solliciteren: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald van Etten, internist-nefroloog, of één van de andere nefrologen via telefoonnummer 076 595 3410 (secretariaat) of per e-mail naar Yvanka Couwenberg, MSc, vakgroepmanager via ycouwenberg@amphia.nl. Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot en met 15 september 2022 richten aan secretariaat MSB-A, t.a.v. dr. R. Wagenmakers, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail aan msba-secretariaat@amphia.nl. Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda www.amphia.nl