Internist-endocrinoloog

Internist-endocrinoloog
Vacature per: 09-07-2024
Reden vacature: uitbreiding
Functie: Internist
Differentiatie(s): Endocrinologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
Duur functie: Vaste aanstelling
FTE: 45
Naam ziekenhuis: HagaZiekenhuis
Locatie: Den Haag en Zoetermeer
Adres: Els Borst Eilersplein en Toneellaan
Website: https://www.werkenbijhaga.nl/vacatures/internist-endocrinoloog-msc/
Wij zoeken/ wij bieden:

Gefocust op een zorgaanbod van het hoogste niveau. Jij adviseert, stuurt bij en denkt op een creatieve en vernieuwende manier. Met jou in ons team worden mijlpalen bereikt. Daarnaast ben jij:

  • Een internist-endocrinoloog die naast een breed georiënteerde algemeen internist, een endocrinoloog is die de endocrinologie in de volle breedte uitoefent. Die onze ambitie deelt tot het leveren van topklinische zorg, helder en open communiceert en een uitgesproken teamspeler is met goede organisatorische kwaliteiten.
  • Bereid om de werkzaamheden uit te voeren op onze beide locaties.
  • Iemand met diepgaande kennis van diabetes mellitus en de daarbij horende technologische ontwikkelingen en graag werkt in een dynamisch diabetes team.
  • Bevlogen op het gebied van onderwijs en opleiding. Bij voorkeur ben je gepromoveerd en heb je wetenschappelijke belangstelling.
  • Gericht op een sterke, soepele samenwerking met professionals binnen en buiten onze organisatie. Er wordt een bijdrage aan organisatorische taken binnen zowel de vakgroep als in ziekenhuiscommissies verwacht.

Het HagaZiekenhuis is een topklinisch (STZ) ziekenhuis met als aandachtsgebieden: Haga Hart- en Vaatcentrum, Long- en Hemato-oncologie in het Haga Oncologiecentrum, waarbinnen de algemene oncologie ook een speerpunt is. En onze operaties bij kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), het enige niet-academische kinderziekenhuis in Nederland en is onderdeel van het HagaZiekenhuis.

De vakgroep Interne Geneeskunde en Reumatologie is een breed-georiënteerde en ambitieuze vakgroep en bestaat uit 22 internisten en 8 reumatologen. Binnen de Interne Geneeskunde zijn alle specialisaties aanwezig; oncologie, nefrologie, endocrinologie, infectieziekten, acute geneeskunde, vasculaire geneeskunde en ouderengeneeskunde. Het ziekenhuis beschikt over aparte vakgroepen hematologie en maag-darm-leverziekten, met wie een intensieve samenwerking bestaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locaties Den Haag en Zoetermeer. Er zijn actieve samenwerkingsverbanden met (verpleeg)huisartsen en de derde lijn (LUMC). De afdeling heeft opleidingsbevoegdheid voor de opleiding Interne Geneeskunde en verzorgt daarnaast de vooropleiding interne geneeskunde voor MDL, cardiologie, reumatologie en longziekten. Alle leden van de vakgroep zijn betrokken bij de opleiding van arts-assistenten en coassistenten. Daarnaast wordt een actieve bijdrage geleverd aan investigator initiated onderzoek en diverse trials binnen ons vakgebied.

De endocrinologen zijn verantwoordelijk voor de (poli)klinische zorg voor patiënten met endocriene aandoeningen, het begeleiden van artsen in opleiding en de supervisie van gespecialiseerde endocrinologie en diabetesverpleegkundigen. In het diabetescentrum biedt een multidisciplinair team zorg aan een grote populatie patiënten. Er is een intensieve samenwerking met de longartsen wat betreft CF-gerelateerde diabetes en met de kinderartsen in het Juliana Kinderziekenhuis, waarbij patiënten na een transitietraject overkomen naar de polikliniek Interne Geneeskunde. Daarnaast zien we gezamenlijk met de gynaecologie de patiënten met diabetes gravidarum. Het HagaZiekenhuis heeft een multidisciplinair samenwerkingsverband met het LUMC. De (bij)schildklieroperaties vinden op de locaties Den Haag en Zoetermeer plaats. We werken als endocrinologen nauw samen met de collega’s van de vasculaire geneeskunde, waarbij wekelijks gezamenlijke MDO’s plaatsvinden en er periodiek bijeenkomsten zijn om gemeenschappelijke zorgpaden/werkzaamheden te optimaliseren.
Participatie in de overige taken van de vakgroep, zoals supervisie, acute interne geneeskunde op de SEH, diensten en onderwijs behoort ook tot de taken.

Reageren voor: 05-08-2024
Wijze van solliciteren:

Solliciteer eenvoudig en snel via deze link.

Voor vragen neem contact op met dr. M.O. van Aken, internist-endocrinoloog: m.vanAken@hagaziekenhuis.nl of 070 210 5549 of met dr. C. Boot, internist-endocrinoloog: C.boot2@hagaziekenhuis.nl of op 079 3462 626 of met dhr. G. Labots, internist-ouderengeneeskunde en vakgroepvoorzitter: g.labots@hagaziekenhuis.nl of op 070 210 8720.

De selectiegesprekken vinden plaats op 4 september vanaf 18.00, de eventuele uitnodiging hiervoor ontvang je i.v.m. de vakantie periode rond 28 augustus.

Sluitingsdatum: 5 augustus 2024