internist-hematoloog

internist-hematoloog
1_Gevel_voorzijde_Saxenburgh_Medisch_Centrum
Vacature per: 01-07-2023
Reden vacature: uitbreiding
Functie: Internist
Differentiatie(s): Hematologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
Duur functie: onbepaald
FTE: 0,6-0,8fte
Naam ziekenhuis: Saxenburgh Medisch Centrum
Locatie: Hardenberg
Adres: Jan Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Website: www.saxenburgh.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

Het Saxenburgh Medisch Centrum is het regionale ziekenhuis in Hardenberg en omgeving. Saxenburgh biedt op verschillende locaties medische zorg (buitenpoliklinieken in Coevorden, Ommen en Westerhaar) en ouderenzorg aan. Bij ons staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Onder het motto ‘Zorg dichterbij beter’ verlenen wij de best mogelijke medische zorg, zo dicht mogelijk bij de inwoners in de regio. Wij staan voor een hoge kwaliteit van zorg in combinatie met een menselijke benadering.
Wij zijn in september 2020 verhuisd naar een nieuw ziekenhuis en wij vernieuwen een aantal ouderenzorglocaties. Zo bouwen wij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg.

Wij zoeken/ wij bieden:

Wat vragen wij?
Wij verwachten van de nieuwe collega dat hij/zij beschikt over goede kennis en vaardigheden van de hematologie en van de algemene interne geneeskunde. U bent gemotiveerd om actief bij te dragen aan de organisatie van de maatschap en van het ziekenhuis. Bij toetreding tot de maatschap is een goodwillregeling van toepassing.
Het Saxenburgh Medisch Centrum is een echelon D ziekenhuis en we nemen deel aan HOVON studies, wij hebben een goede samenwerking met het UMCG. U verleent hematologische zorg in de volle breedte (maligne en benigne) samen met de huidige internist-hematoloog en de regieverpleegkundigen hematologie/oncologie.

Wie zijn wij?
De maatschap Interne Geneeskunde, MDL en Longziekten bestaat uit een actieve groep van 12 medisch specialisten (3 nefrologen, 2 oncologen, 1 hematoloog, 1 endocrinoloog, 1 algemeen internist en 4 longartsen) en MDL artsen uit het Medisch Spectrum Twente. Wij oefenen ons vak in de volle breedte uit en wij doen gezamenlijk de ANW-diensten. Wij werken voortdurend aan het verder optimaliseren van onze zorgverlening en aan het implementeren van alle nieuwe (digitale) zorgtechnologie.

Reageren voor: 01-04-2023
Wijze van solliciteren:

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
Yvonne Tromp, internist-hematoloog, telefoon 0523-276429 of
Susan Kemme internist-oncoloog & vakgroepvoorzitter, telefoon 0523-276479.

Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u richten aan mevrouw Y.H. Tromp, internist-hematoloog: y.tromp@sxb.nl
Uw reactie ontvangen wij graag voor 1 april 2023.

In 2022 is de Coöperatie Medisch Specialisten Saxenburgh ontstaan uit Vereniging Medische Staf, Vereniging Medisch Specialisten Dienstverband en het Medisch Specialistisch Bedrijf Saxenburgh. Opname in de maatschap geschiedt als vrijgevestigd medisch specialist bij de Coöperatie Medisch Specialisten Saxenburgh. Deze Coöperatie kent een standaard kennismakingsperiode van zes maanden.