Internist / HMC

Internist / HMC
Vacature per: 01-01-2023
Reden vacature: uitbreiding
Functie: Internist
Differentiatie(s): Hematologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
FTE: 0.60
Naam ziekenhuis: HMC
Adres: HMC Den Haag 52° 4' 13.7928" N, 4° 18' 2.52" E See map: Google Maps
Website: https://www.haaglandenmc.nl/
Korte omschrijving ziekenhuis:
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van onze missie. We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg. Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.
Wij zoeken/ wij bieden:
Over OE Interne Geneeskunde De organisatorisch eenheid (OE) Interne Geneeskunde heeft taken op alle HMC locaties die zijn verdeeld over de 27 internisten. Naast hun sub specialisme heeft elk OE lid algemeen internistische en OE- of ziekenhuis gerelateerde taken. De OE Interne Geneeskunde is onderverdeeld in de subgroepen hemato-oncologie, nefrologie, endocrinologie/vasculaire geneeskunde, HIV/infectieziekten, ouderengeneeskunde en acute geneeskunde. De vakgroep heeft een opleidingserkenning voor de eerste vier jaar van de opleiding interne geneeskunde en de differentiatie acute geneeskunde. In samenwerking met het LUMC worden complementaire stages voor de overige differentiaties aangeboden. De subgroep hematologie bestaat uit 3 vaste internisten waarbij door toegenomen productie de wens is tot uitbreiding. Er is nauwe samenwerking met de VS hematologie en samen met de oncologen maken de hematologen deel uit van de vakgroep hemato-oncologie. Wat betreft de hemato-oncologie is de zorg geconcentreerd in Antoniushove waar de polikliniek, dagbehandeling en klinische afdeling (samen met de oncologie) gepositioneerd zijn. Het HMC is een echelon-C-SCT centrum waarbij we post-autologe nazorg verzorgen in samenwerking met het LUMC. Er is goede regionale samenwerking en onder andere de intensieve zorg voor patiënten met acute leukemie wordt elders in de regio geconcentreerd. Het HMC is geen hemofilie behandelcentrum. Samen met de vasculair-internisten zijn we nauw betrokken bij het ziekenhuis brede beleid rondom antistolling en wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een S-team. Voor het vervullen van een consultatieve functie voor de hematologie, is het wenselijk dat er dagelijks een hematoloog op locatie Westeinde aanwezig is, alwaar ook poliklinische zorg wordt geleverd. Wij zijn op zoek naar iemand die naast bovengenoemde patiëntgebonden taken een rol kan en wil spelen in de organisatie van de zorg met innovatieve ideeën en affiniteit heeft met het mogelijk maken van behandelingen in studieverband. Ook vragen we nadrukkelijk om interesse in de algemene en acute interne geneeskunde aangezien we een grote opleidingskliniek zijn. Functie-eisen: • Een internist-hematoloog die in de volle breedte inzetbaar is; • Iemand die verbindend en transparant is en wil werken in een kleine groep met korte lijnen; • Naast de hematologische taken wordt actieve inzet verwacht in algemene taken binnen de interne geneeskunde, zoals diensten, opleiding en acute interne geneeskunde. Daarnaast wordt te zijner tijd actieve inzet verwacht in functies binnen HMC, op het niveau van bestuur, management en/of kwaliteit. Arbeidsvoorwaarden: • Een veelzijdige en afwisselende functie in een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met de mogelijkheid de hematologie in de volle breedte uit te oefenen en in samenwerking met het LUMC een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek; • Een stimulerende werkomgeving met een (multiculturele) patiëntenpopulatie die uitersten van de samenleving weerspiegelt; • Een multidisciplinaire aanpak van complexe patiëntenzorg; • Een prettige werksfeer in een enthousiast team dat meegaat met de nieuwste ontwikkelingen. Medisch Specialistisch Bedrijf De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één maatschap, het Medisch Specialistisch Bedrijf HMC. Bij toetreding tot het MSB is een goodwillregeling van toepassing. Daarnaast kent het MSB een kennismakingsperiode van zes maanden. Je treedt bij aanvang toe tot het MSB voor 6 dagdelen plus diensten, met op termijn de mogelijkheid deze diensten uit te breiden naar 8 dagdelen plus diensten.
Reageren voor: 09-10-2022
Wijze van solliciteren: We zien de sollicitatie graag uiterlijk 8 oktober tegemoet. De brief kan worden gericht aan, Edith Beishuizen, voorzitter van de OE. Het kennismakingsgesprek staat ingepland op 18 oktober en een eventueel vervolg op 2 november. Voor inhoudelijke vragen over deze functie kan er contact opgenomen worden met Yascha van den Berg (internist-hematoloog) via 088-9798321. Of met Edith Beishuizen (voorzitter OE), via het secretariaat interne geneeskunde: 088-979 2011. De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid en neemt zo'n drie maanden in beslag. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.