Internist hormoonzorg

Internist hormoonzorg
Vacature per: 22-09-2023
Reden vacature: vertrek
Functie: Internist
Differentiatie(s): Algemeen, Endocrinologie
Contractvorm: Bespreekbaar
Duur functie: 1 jaar
FTE: 0,1-0,5
Naam ziekenhuis: Genderhealthclinic
Locatie: Utrecht
Adres: Niasstraat 1
Website: https://genderhealthclinic.com
Korte omschrijving ziekenhuis:

Genderhealthclinic is een gespecialiseerde ZBC die zich gespecialiseerd heeft rond het thema gender. Dat betekent dat wij personen helpen die de indicatiestelling genderdysforie hebben. We hebben ons tot dusver gericht op alleen trans- en genderdiverse personen en hebben de ambitie om onze zorg breder te trekken op het gehele gebied van gender en seksualiteit.

Durf jij het om daaraan bij te dragen vanuit jouw expertise?

Wij zoeken/ wij bieden:

ARTS HORMOONBEHANDELING

Als arts hormoonbehandeling, start je de hormoonbehandeling voor transgenders op zodra de diagnosefase is afgerond. Je zorgt dat je samen met je collega’s in het multidisciplinaire team een succesvolle medische transitie wordt opgestart. Daarbij let jij op de lichamelijke effecten. Je zoekt actief samenwerking op met je collega’s in het academische werkveld als ook in de regionale ziekenhuizen om de kennis en expertise in onze organisatie op te bouwen en te verbreden. En je leidt de artsen op om taken onder jouw regie uit te voeren waardoor er een gedifferentieerde aanpak voor cliënten wordt ontwikkeld. Alleen de casuïstiek van cliënten die extra zorg nodig hebben komt op termijn bij jou terecht.

We werken in een multidisciplinair team bestaande uit psychiater, artsen, internist, (klinisch en GZ) psychologen en agogen. Als internist ben je betrokken bij het zorgpad genderdysforie en zorgpad van Genderhealthcare vanuit het zorgpad Endocrinologie van Genderhealthclinic, waarbij jij er verantwoordelijk voor bent dat alle behandelingen verlopen zoals afgesproken, bijgestuurd worden waar nodig en afgerond worden wanneer de behandeling afgerond is.

ARTS HORMOONBEHANDELING

Als arts hormoonbehandeling, start je de hormoonbehandeling voor transgenders op zodra de diagnosefase is afgerond. Je zorgt dat je samen met je collega’s in het multidisciplinaire team een succesvolle medische transitie wordt opgestart. Daarbij let jij op de lichamelijke effecten. Je zoekt actief samenwerking op met je collega’s in het academische werkveld als ook in de regionale ziekenhuizen om de kennis en expertise in onze organisatie op te bouwen en te verbreden. En je leidt de artsen op om taken onder jouw regie uit te voeren waardoor er een gedifferentieerde aanpak voor cliënten wordt ontwikkeld. Alleen de casuïstiek van cliënten die extra zorg nodig hebben komt op termijn bij jou terecht.

We werken in een multidisciplinair team bestaande uit psychiater, artsen, internist, (klinisch en GZ) psychologen en agogen. Als internist ben je betrokken bij het zorgpad genderdysforie en zorgpad van Genderhealthcare vanuit het zorgpad Endocrinologie van Genderhealthclinic, waarbij jij er verantwoordelijk voor bent dat alle behandelingen verlopen zoals afgesproken, bijgestuurd worden waar nodig en afgerond worden wanneer de behandeling afgerond is.

TAKENPAKKET
- Het opstarten van de hormoonbehandeling.
- Het supervisoren en opleiden van de artsen op het gebied van monitoren van de hormoonbehandeling
- Het uitwerken van een duidelijke processen van de hormoonbehandeling waarbij er een gedifferentieerd aanpak ontstaat tussen endocrinoloog en artsen.
- Het opstellen en uitvoeren van een opleidingsplan voor de artsen.
- Tezamen met de psychiater integreren van het voorschrijven van hormonen in het medische en medicatiebeleid van Genderhealthclinic.

Reageren voor: 01-12-2023
Wijze van solliciteren:

EISEN

- Je hebt een afgeronde opleiding als internist met ervaring op gebied van hormoonzorg danwel de specialisatie endocrinologie afgerond of je bent gynaecoloog) en in alle gevallen BIG geregistreerd.
- Kennis van hormoonbehandeling en/ of fertiliteit.
- Affiniteit met transgender personen is een pre.
- Jouw waardes sluiten aan bij de waardes van onze organisatie.
- Gewend te zijn/ bereid zijn om zowel online als face2face te werken.
- Je bent empathisch, nieuwsgierig en respectvol.
- Proactief een steentje bij te dragen aan een startende organisatie.
- Affiniteit met het onderwerp gender danwel de doelgroep trans personen is een pre,
- Bij voorkeur tussen 4/ 8/16/24 uur per week beschikbaar.
- Dienstverband en ZZP
- Kandidaten uit andere Europese landen zijn welkom, zolang de Nederlandse taal op het vereiste niveau ligt zodat ook de BIG-registratie op orde is.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anastasia Romanova, directeur-bestuurder van Genderhealthclinic op info@genderhealthclinic.com of +31 (0) 88 244 8200.