Internist-nefroloog (0.8-0.9 fte)

Internist-nefroloog (0.8-0.9 fte)
Vacature per: 01-02-2025
Reden vacature: pensionering
Functie: Internist
Differentiatie(s): Nefrologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
Duur functie: Vaste toetreding tot het CMSB waarbij het eerste half jaar als proeftijd in loondienstverband volgens AMS-regeling.
FTE: 0.8 - 0.9 FTE
Naam ziekenhuis: Adrz
Locatie: Goes
Adres: 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes
Website: www.werkenbijadrz.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

De vakgroep interne geneeskunde/MDL bestaat uit 15 internisten, waarvan 3 internist-nefrologen en 6 MDL artsen. De vakgroep maakt deel uit van het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A. (CMSB). Acute en complexe zorg is geconcentreerd in Goes, poliklinische zorg wordt verleend op de locaties Goes en Vlissingen. Er is een hemodialyse afdeling in Goes met tevens vakantiedialyse op locatie De Banjaard in Kamperland. Thuis hemodialyse wordt aangeboden in samenwerking met Dianet en er is een goed lopende peritoneaal dialyse afdeling. Ook is er de mogelijkheid tot plasmafiltratie behandelingen voor zowel nefrologische alsook deels hematologische indicaties.

Adrz kenmerkt zich, door de geografische ligging in Zeeland, door een zeer gevarieerd en uitgebreid patiënten aanbod met een diversiteit aan multipele en complexe internistische en nefrologische ziektebeelden. De nefrologie wordt in Adrz dan ook in de volle breedte uitgevoerd. Er is een goede samenwerking met het Erasmus MC voor zowel niertransplantatie als complexe immunologische ziekten.

Wij zoeken/ wij bieden:

Wij zoeken een teamspeler, een enthousiaste, ondernemende allround internist-nefroloog die naast de nefrologie ook de algemene interne geneeskunde in de volle breedte kan uitoefenen. Actieve participatie in activiteiten ten behoeve van de Medisch Staf en affiniteit met opleiding van coassistenten en verpleegkundigen strekken tot aanbeveling. Wij vragen van de kandidaten de bereidheid zich in de regio te vestigen.

Wat bieden wij
Een enthousiaste groep van internist-nefrologen in een ondernemende vakgroep interne geneeskunde/MDL. Een plek waar ruimte is, ruimte voor ontwikkelen in de vakgroep, ruimte om zorginitiatieven te ontplooien en ruimte om in een prachtige omgeving te kunnen werken en wonen. Een vakgroep die streeft naar uitstekende patiëntenzorg en actieve betrokkenheid bij het vasthouden en verder uitbouwen van kwalitatief hoogwaardige zorg in Zeeland. De internisten en MDL-artsen hebben een gescheiden dienstenstructuur.
De internist- nefrologen hebben daarnaast een 24/7 achterwachtdienst in de vorm van een bereikbaarheidsdienst.

Vaste toetreding tot het CMSB vindt plaats volgens een uniforme inverdienregeling, waarbij het eerste half jaar als proeftijd in loondienstverband volgens AMS-regeling. Aansprakelijkheid binnen het CMSB Adrz is collectief verzekerd. Het eerste jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid betreft een collectief eigen risico. Overige verzekeringen en pensioenvoorziening dient u zelf te verzorgen.

Reageren voor: 31-08-2024
Wijze van solliciteren:

Informatie kan worden ingewonnen bij mw. M.E. van Welsem, internist-nefroloog, tel. 06-22596177 of mw. L. Huang, internist-nefroloog, tel. 06- 22597265.
Startdatum in overleg, uiterlijk 01-02-2025.
Het is mogelijk om voorafgaand aan de sollicitatie een dag mee te lopen.

Sollicitaties
Uw schriftelijke motivatiebrief met curriculum vitae, kunt u bij voorkeur per e-mail, uiterlijk 31 augustus 2024 richten aan:
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A.
t.a.v. dhr. C.M.W. Teunissen, voorzitter
Postbus 15
4460 AA Goes
E adrz.cooperatie@adrz.nl
Nieuwe leden van het MSB vragen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld