Internist-nefroloog

Internist-nefroloog
Vacature per: 01-05-2024
Reden vacature: vertrek
Functie: Internist
Differentiatie(s): Nefrologie
Contractvorm: Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 8 maanden
FTE: 60
Naam ziekenhuis: Dianet
Locatie: Amsterdam UMC, locaties AMC en VUMC
Adres: Meibergdreef 7, 1105 AZ Amsterdam en
Website: www.werkenbijdianet.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

In Amsterdam UMC heeft Dianet Amsterdam drie dialyseafdelingen. Op twee van deze afdelingen voeren dialyseassistenten en dialyseverpleegkundigen chronische dialyses uit van onze eigen patiënten. De derde is een afdeling voor acute dialysezorg. Daar voeren we in opdracht van Amsterdam UMC klinische dialyses uit. Daaronder valt ook kinderdialyse en het verzorgen van feresebehandelingen. Dianet Amsterdam kent een grote dialysepopulatie: ruim 180 patiënten. Voor hun dialysebehandelingen (hemodialyse en peritoneaal dialyse) en plasmafereses zijn onze medewerkers verantwoordelijk. Het artsenteam bestaat uit 5 nefrologen die lid zijn van de medische staf nefrologie in Amsterdam UMC. De internist-nefrologen van Dianet en Amsterdam UMC werken nauw samen binnen één nefrologische vakgroep. Deze intensieve samenwerking uit zich bijvoorbeeld in gezamenlijke diensten, participatie in klinische en poliklinische zorg, gezamenlijke wetenschappelijke besprekingen, patiëntenbesprekingen en opleiding van NIO’s en AIO's met betrekking tot hemodialyse en peritoneaal dialyse.

Wij zoeken/ wij bieden:

Voor de duur van 8 maanden zoeken wij een internist-nefroloog voor 0,6 fte om zorg te verlenen aan acute en chronische dialyse patiënten op de drie dialyseafdelingen van Dianet Amsterdam (locatie AMC en locatie VUMC). Daarbij participeer je ook in klinische consulten, waarneming van de polikliniek en begeleiding en supervisie van de verpleegkundig specialist en assistenten in opleiding. Op deze functie zijn de Arbeidsvoorwaarden Medisch specialisten (AMS) van toepassing.

Reageren voor: 15-04-2024
Wijze van solliciteren:

Ben jij de internist-nefroloog die het team van Dianet Amsterdam tijdelijk wil komen versterken? Dan kijken we graag uit naar je motivatie en CV. Deze kun je toesturen naar: hrdesk@dianet.nl. Heb je nog een vraag? Of wil je weten hoe het is om bij Dianet te werken? Neem dan contact op met Joost Bijlsma, medisch directeur en internist-nefroloog (020-8888700 of 06-52572618) of met Marit van Sandwijk, internist-nefroloog en voorzitter medische staf Dianet (020-7327148 of 020-8888700).