Internist-oncoloog

Internist-oncoloog
Vacature per: 01-05-2024
Reden vacature: pensionering
Functie: Internist
Differentiatie(s): Oncologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
Duur functie: onbepaald
FTE: 70
Naam ziekenhuis: Rode Kruis Ziekenhuis
Locatie: Beverwijk
Adres: Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Website: www.rkz.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

De Coöperatie Medisch Specialisten IJmond is een collectief van 60 medisch specialisten uit de vakgroepen Chirurgie, Dermatologie, Interne Geneeskunde, KNO, Longgeneeskunde, MDL, Orthopedie, Pathologie, Plastische Chirurgie, Radiologie en Urologie. De Coöperatie MSIJ voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Kennemerland. Het brandwondencentrum is onderdeel van het ziekenhuis.

Wij zoeken/ wij bieden:

De Coöperatie MSIJ is voor de vakgroep Interne Geneeskunde RKZ vanwege pensionering van een der collega’s per 1-5-2024 op zoek naar een internist-oncoloog.

De vakgroep Interne Geneeskunde RKZ bestaat uit 10 internisten en kenmerkt zich door een plezierige werksfeer en laagdrempeligheid. De oncologische zorg wordt door drie internist-oncologen geleverd. Voorts zijn de aandachtsgebieden hematologie, infectiologie, endocrinologie, vasculaire geneeskunde en nefrologie vertegenwoordigd.
Er is een nauw samenwerkingsverband met Noord-West Ziekenhuis Groep (Borstkliniek Noord-Holland). Tevens is er samenwerking en wekelijks MDO met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. In de kliniek is een palliatief team actief. De vakgroep neemt deel aan een groot aantal studies op het gebied van de hemato-oncologie waarvoor een research bureau aanwezig is. Er wordt geparticipeerd in de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten in samenwerking met het AUMC.

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en enthousiaste internist met registratie in het aandachtsgebied oncologie. Wetenschappelijke interesse en onderzoekservaring strekken tot aanbeveling. Van de nieuwe collega verwachten wij tevens een actieve bijdrage aan opleiding en organisatorische taken binnen en buiten de vakgroep.

Wij bieden u een vaste aanstelling als lid van de Coöperatie MSIJ. Goodwill wordt vastgesteld conform regelgeving van de Federatie Medisch Specialisten

Reageren voor: 01-12-2023
Wijze van solliciteren:

Stuur uw digitale sollicitatie met CV naar mbartels@rkz.nl. De sollicitatieprocedure sluit
1-12-2023. Gesprekken zijn voorzien voor 18 december 2023 en 9 januari 2024.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. drs. A. Goosens, internist-oncoloog of mw. drs. M. Bartels, internist-nefroloog (0251-265555).