internist-oncoloog

internist-oncoloog
Vacature per: 01-07-2024
Reden vacature: pensionering
Functie: Internist
Differentiatie(s): Oncologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
Duur functie: onbepaalde tijd
FTE: 60-80
Naam ziekenhuis: Jeroen Bosch ziekenhuis
Locatie: 's Hertogenbosch
Adres: Henri Dunantstraat 1
Website: https://vacatures.jeroenboschziekenhuis.nl/ad/internist-oncoloog/uzv4wx
Korte omschrijving ziekenhuis:

De vakgroep bestaat uit 22 internisten verdeeld in 3 subvakgroepen: algemeen interne geneeskunde, hemato-oncologie en nefrologie. De sub-vakgroep hemato-oncologie bestaat uit 9 internisten. Wij bieden oncologische
zorg op topklinisch niveau. Onze hematologische zorg is op level C-HIC C-SCT met een aparte isolatieafdeling met
8 bedden (volgens HOVON echelonering). Wij bieden uro-oncologische zorg met een centrumfunctie voor
testistumoren. Een dependance van het radiotherapeutisch instituut Verbeeten is gelegen naast ons ziekenhuis.
Tevens beschikt onze vakgroep over 3 Chefs de Clinique, 27 A(N)IOS, physician assistant en verpleegkundig
specialisten. Vanwege het vertrek van een collega is een vacature ontstaan voor een internist met het
aandachtsgebied oncologie.

Wij zoeken/ wij bieden:

• Je bent een enthousiaste breed georiënteerde internist –oncoloog en beschikt over specifieke expertise
op het gebied van urologische oncologie;
• Je levert een bijdrage aan (en implementatie van) nieuwe ontwikkelingen in de oncologie en draagt op
een actieve manier bij aan wetenschappelijk onderzoek;
• Je kunt uitstekend functioneren in teamverband en bent patiëntgericht en communicatief vaardig.
• Je draagt op collegiale wijze bij aan het succes van de vakgroep interne geneeskunde;
• Je hebt affiniteit met de organisatie van zorg en hebt een visie op de toekomst van de zorg. Je bent
bereid om actief te participeren in management taken en commissies binnen het JBZ;
• Je hebt affiniteit met onderwijs en wilt een actieve bijdrage leveren aan de opleiding van AIOS,
coassistenten en verpleegkundigen;
• Je wilt actief bijdragen aan het opzetten en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Een (bijna)
afgeronde promotie strekt tot de aanbeveling.

Reageren voor: 15-12-2023
Wijze van solliciteren:

Voor meer informatie kan je je wenden tot dr. Pruijt, voorzitter van de vakgroep (h.pruijt@jbz.nl) of
vakgroeplid dr. J. Tol (j.tol@jbz.nl) of drs. C. van Rossum (co.v.rossum@jbz.nl), internist-oncologen, via
telefoonnummer: 073-553 32 35. Voor informatie over de Bossche Specialisten Coöperatie kan je contact
opnemen met mevrouw drs. A.M. (Anneke) van der Leeuw via telefoonnummer (073) 553 84 71.

Reageren?
Jouw motivatiebrief en cv kan je versturen via het online sollicitatieformulier tot 15 december
2023 www.jbz.nl/vacatures.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 8 januari en maandag 15 januari 2024.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Je wordt gevraagd referenties op te geven
of toestemming te verlenen referenties in te winnen