Internist-oncoloog

Internist-oncoloog
Vacature per: 09-01-2023
Reden vacature: vertrek
Functie: Internist
Differentiatie(s): Oncologie
Contractvorm: Loondienst
Duur functie: 1 jaar
FTE: 0.7FTE
Naam ziekenhuis: Groene Hart Ziekenhuis
Locatie: Gouda
Adres: Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Website: www.gh.znl
Korte omschrijving ziekenhuis:

Bij het MSB Gouda zijn 18 vakgroepen aangesloten vanuit 20 specialismen, met in totaal ruim 140 medisch specialisten en circa 50 arts-assistenten. MSB Gouda levert kennis en kunde van hoog niveau en toont zich ondernemend. Met oog voor medisch specialistische innovaties wordt ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. De artsen van MSB Gouda tonen initiatief, nemen verantwoordelijkheid, hebben oog voor elkaars belangen en treden op als collectief. Het MSB creëert een aantrekkelijk en gezond werk- en opleidingsklimaat, waarbinnen medische professionals zich ontwikkelen en optimaal kunnen richten op het verlenen van passende zorg. Kenmerkend aan het MSB zijn de goede werksfeer en de laagdrempelige onderlinge contacten.

De vakgroep Interne Geneeskunde bestaat uit 18 internisten, die een goede en intensieve samenwerking hebben op het gebied van patiëntenzorg en opleiding, waarbij patiëntgerichtheid, vertrouwen in elkaar en kwaliteit kernwaarden zijn. De afdeling heeft opleidingsbevoegdheid voor 3,5 jaar voor de opleiding Interne Geneeskunde, en participeert in de opleiding van co-assistenten en huisartsen.

Binnen de Interne Geneeskunde zijn de specialisaties hematologie, oncologie, nefrologie, endocrinologie, infectieziekten, acute geneeskunde, vasculaire geneeskunde, immunologie, allergologie en ouderengeneeskunde aanwezig. Naast hun subspecialisme hebben alle internisten algemeen internistische en ziekenhuis-gerelateerde taken.

Het subspecialisme hemato-oncologie bestaat uit 3 internist-oncologen, 2 internist-hematologen, en 1 physician assistent hemato-oncologie. In verband met vertrek van een collega zoeken we een internist-oncoloog. We worden ondersteund door 10 casemanagers oncologie en 2 casemanagers hematologie. We werken nauw samen met de verpleegkundig consulenten van het palliatief team.

Wij zoeken/ wij bieden:

Dit gaat u doen

U verricht poliklinische zorg voor de oncologische patiënt.
Naast de poliklinische werkzaamheden neemt u deel aan tumor-specifieke multidisciplinaire besprekingen en geeft u supervisie aan de arts-assistenten in (-vervolg) opleiding tot internist (-oncoloog) en casemanagers. Tevens bent u achterwacht voor het palliatief team en participeert u in de algemene interne diensten.

Dit brengt u mee

Registratie als internist-oncoloog, die het vak in de volle breedte uit kan oefenen, maar interesse heeft in de mamma-oncologie
Ervaring met immunotherapie
Flexibiliteit en enthousiaste inzet voor het garanderen van continuïteit van zorg
Resultaatgerichtheid en goede communicatievaardigheden
Affiniteit met het opleiden van arts-assistenten en co-assistenten
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Bij ons krijgt u

Een enthousiaste vakgroep, die met elkaar de interne geneeskunde in de volle breedte uitoefent
Ruimte om ondernemend te zijn en met nieuwe ideeën te komen
Indiensttreding o.b.v. arbeidsovereenkomst volgens AMS met het MSB Gouda
Dienstverband van 0,7 fte met ingang van juli 2023, in eerste instantie voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid zal dit omgezet worden naar een vast dienstverband
Goede bereikbaarheid. Op een paar minuten lopen vanaf het intercitystation Gouda en vlakbij de A12
Een groene, waterrijke woonomgeving na werktijd. Naast de natuur zijn er verschillende sfeervolle plaatsen met uitgaansmogelijkheden. Steden als Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zijn binnen een uur bereikbaar.

Reageren voor: 06-02-2023
Wijze van solliciteren:

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wendy van der Deure, vakgroepvoorzitter Interne Geneeskunde en internist-oncoloog (wendy.van.der.deure@ghz.nl), of Joost Warners, directeur Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda (joost.warners@ghz.nl). Beiden telefonisch bereikbaar via 0182 505050.

Belangstelling? Graag ontvangen wij uw schriftelijke motivatie en cv uiterlijk 6 februari 2023.

Houdt u er rekening mee dat gesprekken zullen plaatsvinden op 20 februari a.s. in de avond.

Een Toelatingscommissie is op maandagavond 3 april gepland.